Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  5 / 84 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 84 Next Page
Page Background

Το θέμα του μήνα

ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 /

EUROΚΕΡΔΟΣ

5

Ό

λοι οι παράγοντες της οικονομίας επιθυμούν

τη δημιουργία μιας «κακής τράπεζας» η

οποία ουσιαστικά θα… «άρει τις αμαρτίες και

τα λοιπά βάρη» του κυπριακού τραπεζικού συ-

στήματος, προκειμένου το τελευταίο να δουλέψει

σε καθεστώς ομαλότητας και να αρχίσει να χρη-

ματοδοτεί απρόσκοπτα την κυπριακή οικονομία.

Το ζητούμενο είναι το ποιος θα μπορούσε να

χρηματοδοτήσει αυτή την Τράπεζα.

Πρώτον,

το Κυπριακό Δημόσιο επιβαρυνόμενο

με πρόσθετα χρέη; Ένας τέτοιος δανεισμός θα

ήταν μάλλον πολύ δύσκολος, καθώς δεν φαίνεται

να υπάρχει κάποιος ενδιαφερόμενος να δανείσει

για το σκοπό αυτό και για το ποσό αυτό την Κυ-

πριακή Δημοκρατία.

Δεύτερον,

κάποια Κοινοτική χρηματοδότηση

που να μην περνάει μέσα από το δημόσιο χρέος;

Επιθυμητό, αλλά μάλλον δεν φαίνεται να το δέ-

χονται οι Ευρωπαίοι.

Τρίτον, ιδιωτικά κεφάλαια που θα αγόραζαν με

«έκπτωση» αυτά τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια;

Θεωρητικά τέτοια κεφάλαια υπάρχουν στο εξω-

τερικό, ωστόσο ζητούμενα αποτελούν: α) Η έκ-

πτωση με την οποία θα πουληθούν αυτά τα μη

εξυπηρετούμενα δάνεια. Για παράδειγμα αν η

έκπτωση είναι πολύ μεγάλη, τότε θα δημιουρ-

γηθεί πρόβλημα κεφαλαιακής επάρκειας για τις

τράπεζες, με αποτέλεσμα στη συνέχεια οι τε-

λευταίες να χρειαστούν και νέες αυξήσεις με-

τοχικού κεφαλαίου β) Οι ενδεχόμενοι περιορισμοί

που θα τεθούν στους διαχειριστές της λεγόμενης

«Κακής Τράπεζας» στο ζήτημα των επόμενων

χειρισμών της.

Πέραν όμως των δυσκολιών που υπάρχουν και

αφορούν το θέμα της «Κακής Τράπεζας» (γε-

γονός που απομακρύνει τις πιθανότητες για ένα

τέτοιο ενδεχόμενο στο ορατό τουλάχιστον μέλ-

λον) κανείς δεν πρέπει να ξεχνάει δύο πολύ ου-

σιαστικά πράγματα:

Πρώτον,

ότι ο βασικότερος και αποτελεσμα-

τικότερος τρόπος επίλυσης του προβλήματος

των μη εξυπηρετούμενων δανείων είναι η ανά-

πτυξη της οικονομίας. Όσο περισσότερο νοικο-

κυρεύονται τα δημόσια οικονομικά, τόσο χαμη-

λότερο κόστος χρηματοδότησης θα έχει το δη-

μόσιο, τόσο περισσότεροι επενδυτές θα εμπι-

στεύονται την Κύπρο, τόσο περισσότερες θέσεις

εργασίας θα δημιουργούνται και τόσο περισσό-

τεροι θα αποπληρώνουν τις -ρυθμισμένες έστω-

τοκοχρεολυτικές δόσεις στις τράπεζες. Επίσης,

όσο περισσότερο βελτιώνονται τα δημοσιονομικά

της Κύπρου, τόσο μικρότερες εκπτώσεις θα δέ-

χονται οι ιδιώτες επενδυτές για να αποκτήσουν

τα μη εξυπηρετούμενα κυπριακά δάνεια, οπότε

τόσο το καλύτερο για την υγεία του εγχώριου

χρηματοπιστωτικού μας συστήματος.

Και δεύτερον,

ότι επείγει μια ειλικρινής προ-

σέγγιση μεταξύ των τραπεζών και των πελατών

τους που βρίσκονται σε δυσχερή θέση, καθώς

ο λεγόμενος «ηθικός κίνδυνος» είναι ό,τι το χει-

ρότερο θα μπορούσε να προκύψει στην κυπριακή

κοινωνία και οικονομία.

Οι πελάτες έχουν κάθε λόγο και συμφέρον να

συνεργαστούν με τις τράπεζες και να πληρώσουν

το ποσό που οφείλουν. Και οι τράπεζες από την

πλευρά τους, έχουν κάθε λόγο και συμφέρον να

διευκολύνουν τους πελάτες τους που έχουν βρε-

θεί σε δυσχερή θέση. Οι τράπεζες πρέπει να

είναι αντίθετοι με τους «στρατηγικά κακοπλη-

ρωτές» και όχι με όσους επλήγησαν πραγματικά

από την οικονομική κρίση. Η πρόσφατη κίνηση

του Συνεργατισμού βρίσκεται αναμφίβολα προς

τη σωστή κατεύθυνση.

Οι τράπεζες λοιπόν πρέπει να μειώσουν τα

επιτόκια προς τους συνεπείς πελάτες (πράγμα

που έχει ανάγκη και η οικονομία γενικότερα),

ενώ για όσους δεν είναι σε θέση να ανταποκρι-

θούν στους τρέχοντες όρους των δανείων τους,

να τους προσφέρουν ένα πακέτο επιμήκυνσης

περιόδου και ψαλιδίσματος επιτοκίων.

Στα μη εξυπηρετούμενα δάνεια δηλαδή, θα

πρέπει να ισχύσει ότι και στην πραγματική ζωή,

όπου «ο χρόνος όλα τα γιατρεύει». Οι τράπεζες

έχουν κάθε συμφέρον να βοηθήσουν τους πε-

λάτες τους να τους πληρώνουν τμηματικά το πο-

σό έστω και με ένα χαμηλό επιτόκιο, παρά να

εγγράφουν συνεχώς προβλέψεις για επισφαλείς

απαιτήσεις.

Επίσης, στα θετικά εντάσσεται και το γεγονός

ότι τα ευρωπαϊκά επιτόκια βρίσκονται σε ιστορικά

χαμηλά επίπεδα, με αποτέλεσμα να υπάρχουν

σαφή περιθώρια πτώσης και για το κόστος άντ-

λησης κεφαλαίων από τις κυπριακές τράπεζες.

Η… «Κακή Τράπεζα», τα απλήρωτα

δάνεια και ο σίγουρος δρόμος

Η «Κακή Τράπεζα» θα μπορούσε

να βοηθήσει την κατάσταση, αλλά

επί του παρόντος θα πρέπει

γρήγορα να μπει το ΑΕΠ της χώρας

σε θετική πορεία και οι τράπεζες να

συζητήσουν σε ρεαλιστική βάση με

τους δανειολήπτες τους