Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  16 / 84 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 16 / 84 Next Page
Page Background

Συνέντευξη

EUROΚΕΡΔΟΣ /

ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2015

16

ΧΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Υπουργός Οικονομικών

Η ανάπτυξη είναι θέμα χρόνου

• Του Στέφανου Κοτζαμάνη

ΕΡ: Κύριε υπουργέ θα θέλαμε να σχολιάσετε

το θέμα της πρόσφατης επιτυχούς εξόδου στις

αγορές, μέσω της οποίας η Κύπρος άντλησε

ένα δισεκατομμύριο ευρώ.

ΑΠ:

Είναι μια πολύ σημαντική εξέλιξη που έχει

τόσο άμεσα, όσο και έμμεσα οφέλη. Στα άμεσα

οφέλη περιλαμβάνεται το γεγονός ότι θα αποπλη-

ρώσουμε ακριβότερο εσωτερικό δανεισμό, με και-

νούριο μεγαλύτερης διάρκειας και χαμηλότερου

κόστους. Έχουμε συνεπώς εξοικονόμηση πολλών

εκατομμυρίων από τις πληρωμές τόκων, αλλά την

ίδια ώρα από τη στιγμή που αποπληρώνεται εσω-

τερικός δανεισμός με εξωτερικό, σημαίνει πως

έρχεται χρήμα στη χώρα και ενισχύεται η ρευστό-

τητα σε μια εποχή που η οικονομία μας το έχει

ανάγκη. Στα έμμεσα οφέλη που θεωρώ εξ’ ίσου,

αν όχι και πιο σημαντικά, θα περιελάμβανα την έμ-

πρακτη επιβεβαίωση ότι αποκαθίσταται η εμπιστο-

σύνη της διεθνούς επενδυτικής κοινότητας προς

την Κύπρο. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό

σε σχέση με την προοπτική ενθάρρυνσης και δι-

ευκόλυνσης της οικονομικής δραστηριότητας και

των επενδύσεων. Μια οικονομία δεν μπορεί να

ανακάμψει αν παραμένει υποβαθμισμένη και απο-

κλεισμένη από τις διεθνείς αγορές, αν δεν είναι

καν σε θέση να χρηματοδοτήσει τις δικές της βα-

σικές ανάγκες. Άρα, στην περίπτωσή μας υπάρχει

ένα θετικό σινιάλο σε σχέση με την προοπτική της

κυπριακής οικονομίας.

Και επίσης με αυτό τον τρόπο -και μόνο με αυτό

τον τρόπο- δημιουργούμε τις προϋποθέσεις απε-

ξάρτησής μας από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στή-

ριξης και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Να θυ-

μίσω πως η Κύπρος χρειάστηκε να ενταχθεί σε

πρόγραμμα επειδή πριν από κάποια χρόνια είχε

χαθεί αυτή η πρόσβαση στις διεθνείς αγορές.

ΕΡ: Ακόμη και πολιτικοί σας αντίπαλοι, ανα-

γνωρίζουν τις επιτυχίες που υπήρξαν στον το-

μέα της σταθεροποίησης των δημοσιονομικών

μεγεθών. Από την άλλη πλευρά ωστόσο εκ-

φράζεται ένα αίτημα για ταχύτερη ανάπτυξη,

για περισσότερες επενδύσεις, για λιγότερους

φόρους και για νέες θέσεις εργασίας. Πώς

απαντάτε σ΄ όλα αυτά;

ΑΠ:

Πρόκειται για μια σεβαστή άποψη, αν και

μου κάνει εντύπωση να ζητούν λιγότερους φόρους

αυτοί που τους πολλαπλασίασαν, όπως επίσης

μου προκαλεί εντύπωση να ζητούν ταχύτερη έξοδο

από την ύφεση, αυτοί που οδήγησαν την οικονομία

σε ύφεση.

Δεν υπάρχει κανείς που θα διαφωνούσε σε ότι

αφορά τον στόχο, οι δυνατότητές μας όμως είναι

εκ των πραγμάτων περιορισμένες και καθορισμέ-

νες από τις περιστάσεις. Παρόλα αυτά και σε αν-

τίθεση με την περίοδο του 2011, του 2012 και του

2013 που ήταν χρονιές συνεχούς διολίσθησης,

Η συνέντευξη δόθηκε την επόμενη μέρα από την επιτυχή έξοδο της Κύπρου στις αγορές, από όπου η χώρα

άντλησε ένα δισεκατομμύριο ευρώ για επτά χρόνια και με απόδοση 4%. Η Κύπρος επίσης βρίσκεται στο στάδιο

της εξόδου της από το μνημόνιο, λίγο ενωρίτερα από τον αρχικό σχεδιασμό και έχοντας καταφέρει επιδόσεις

καλύτερες από αυτές που προέβλεπε το «πρόγραμμα». Όλα αυτά βέβαια, σε καμιά περίπτωση δεν σημαίνουν

πως τα οικονομικά προβλήματα της Κύπρου λύθηκαν: Χαμηλή ζήτηση, υψηλή ανεργία και ελλιπής ρευστότητα

εξακολουθούν να ταλαιπωρούν νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Κάτω από αυτές τις συνθήκες, πιστεύουμε ότι οι

απόψεις του Υπουργού Οικονομικών κ. Χάρη Γεωργιάδη που καταγράφεται από πολιτικούς του αντιπάλους ως

«οπαδός του μνημονίου», παρουσιάζουν μεγάλο ενδιαφέρον.