Βρετανική βοήθεια για αναδιάρθρωση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας

Βρετανική βοήθεια για αναδιάρθρωση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας

 


Στην Κύπρο βρίσκονται δύο εκπρόσωποι της Ελεγκτικής Υπηρεσίας του Ηνωμένου Βασιλείου, κατόπιν πρόσκλησης της Ελεγκτικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας.

Οι κ.Kevin Summersgill και Alec Steel θα προβούν σε ομότιμη αξιολόγηση (peer review) ως συνέχεια αντίστοιχης περσινής αξιολόγησης, η οποία θα αποτελέσει τη βάση μιας ευρείας κλίμακας αναδιάρθρωσης της Ελεγκτικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας και θα επικεντρωθούν σε θέματα λειτουργίας της Διεύθυνσης Τεχνικού Ελέγχου της Ελεγκτικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας.

Στο πλαίσιο της επίσκεψής τους, οι δύο Βρετανοί είχαν συνάντηση με την αναπληρωτή πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παρακολουθήσεως, Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών Ειρήνη Χαραλαμπίδου, στη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Η συνάντηση εντάσσεται στο πλαίσιο της διαχρονικής συνεργασίας της Βουλής και ιδιαίτερα της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών και του Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας.

About Author