Σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού ή Σύμβουλος Οικογενειακών Επενδύσεων;

Σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού ή Σύμβουλος Οικογενειακών Επενδύσεων;

 


Του Κυριάκου Κλεάνθους, Σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού (MA)

 

Η απάντηση στο ερώτημα του τίτλου που συνοδεύει το παρόν άρθρο είναι απλή και εύκολα μπορεί να γίνει κατανοητή. Είναι και τα δύο το ίδιο πράγμα και συνυπάρχουν. Ένα από τα μεγαλύτερα μερίδια του οικογενειακού προϋπολογισμού στην Κύπρο του 2019 αφορά την εκπαίδευση και καλλιέργεια των παιδιών μας, είτε μέσα από διάφορες δραστηριότητες, είτε μέσα από την ανάγκη που το ίδιο το εκπαιδευτικό σύστημα γεννά από το υφιστάμενο πλαίσιο της «δωρεάν» εκπαίδευσης. Η οποία μόνο δωρεάν δεν είναι στο τέλος της ημέρας.

Αποκορύφωμα αυτής της πορείας που ξεκινά από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση (δημοτικό) και ακολουθεί η δευτεροβάθμια (γυμνάσιο και λύκειο ή τεχνική σχολή), είναι η τριτοβάθμια – Πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Αυτή η μακρά και πολυέξοδη πορεία έχει σαν κύριο στόχο τις σπουδές των παιδιών μας πρώτα σε κάποιο πτυχίο και στη συνέχεια σε κάποιο μεταπτυχιακό ή διδακτορικό. Έννοια μας φυσικά είναι οι επιλογές που θα γίνουν να είναι τέτοιες που θα έχουν τις μεγαλύτερες πιθανότητες επαγγελματικής αποκατάστασης.

Η Κύπρος φιγουράρει στις πρώτες θέσεις παγκοσμίως σε ποσοστό αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Είναι επίσης τελευταία χώρα στην Ε.Ε. μαζί με την Ρουμανία σε ποσοστό επί του ΑΕΠ που επενδύουμε στην έρευνα. Επιπλέον δεν έχουμε ούτε ιδιαίτερη βιομηχανία. Ως εκ τούτου βάσει αυτών των τριών παραμέτρων, η οικονομία μας είναι οικονομία κυρίως των υπηρεσιών, με αποτέλεσμα ένα μεγάλο μέρος επιστημονικού προσωπικού να αντιμετωπίζει μεγάλες δυσκολίες στην εξεύρεση εργασίας στον τομέα στον οποίο επένδυσε όλα αυτά τα χρόνια, εάν φυσικά αποφασίσει να επιστρέψει στο νησί.

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να θέσω το ρόλο που θα πρέπει να έχει ο Σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού. Ένας καταρτισμένος Σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού, ο οποίος έχει τις απαραίτητες γνώσεις και τα απαραίτητα εργαλεία στη διάθεση του, μπορεί κάλλιστα να αποτελέσει και τον Σύμβουλο Οικογενειακών Επενδύσεων. Γιατί τα παιδιά μας είναι η επένδυση μας και η ελπίδα μας για το μέλλον. Γιατί μία οικογένεια ξεκινά τον αγώνα της από νωρίς με στόχο την καλύτερη δυνατή παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών, ούτως ώστε να εφοδιαστούν τα παιδιά μας με αυτές τις γνώσεις που θα τα προετοιμάζουν για τις κατάλληλες σπουδές.

Με άλλα λόγια, όλα αυτά που στερείται η μέση κυπριακή οικογένεια για να παρέχει την εκπαίδευση στα παιδιά της, αλλά κυρίως τις δεκάδες χιλιάδες ευρώ που θα κληθεί να εξασφαλίσει για τις σπουδές τους, πρέπει να είναι ΕΠΕΝΔΥΣΗ και όχι ένα ακόμη έξοδο. Η μαγική λέξη είναι η «Επένδυση». Εξ ου και ο επαγγελματικός τίτλος που προσδίδω σε έναν Σύμβουλο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και ως Σύμβουλο Οικογενειακών Επενδύσεων.

Μία τέτοια επένδυση έχει πολλές παραμέτρους που οδηγούν στην επιτυχία και κάθε μελλοντικός φοιτητής είναι εντελώς ξεχωριστή περίπτωση. Οι παράμετροι αυτές έχουν να κάνουν πρώτα και κύρια με τα επαγγελματικά ενδιαφέροντα του ατόμου, την προσωπικότητα, τις επαγγελματικές αξίες, τον οικογενειακό περίγυρο, τις οικονομικές δυνατότητες της οικογενείας, αλλά επίσης έχει να κάνει με την πραγματικότητα της αγοράς, τις προοπτικές εργοδότησης και την προοπτική του να ζήσει κάποιος στο εξωτερικό ή στην Κύπρο. Όλα αυτά θα πρέπει να προσμετρούνται στα πλαίσια μιας ορθής και ολοκληρωμένης συμβουλευτικής διαδικασίας και οι ίδιοι οι γονείς θα πρέπει να τα έχουν υπόψη τους και να τα απαιτούν.

Μαγικές λύσεις και επενδύσεις express δεν υπάρχουν όσον αφορά τις σπουδές των παιδιών μας. Μαγικές συνταγές δεν έχει κανείς και όποιος τις επικαλείται να κρατάτε αποστάσεις. Αυτό που χρειάζεται είναι μεθοδικότητα στην διερεύνηση των επαγγελματικών ενδιαφερόντων των παιδιών σας μέσα από τις προβλεπόμενες διαδικασίες της επιστήμης της επαγγελματικής συμβουλευτικής, σωστή επεξήγηση στα παιδιά για τα διάφορα επαγγέλματα και για το που μπορεί μία επιλογή σπουδών να τους οδηγήσει στο άμεσο επαγγελματικό μέλλον.

Κλειδί της επιτυχίας είναι η όποια επιλογή σπουδών να δίνει τη δυνατότητα ευελιξίας στην αγορά εργασίας και να δίνει επίσης με ευκολία εναλλακτικούς δρόμους καριέρας. Δεν μπορεί κανείς να προβλέψει το μέλλον και να προγραμματίσει τη ζωή του από τα 16-17 του χρόνια. Για αυτό το λόγο θα πρέπει η επιλογή της επένδυσης να είναι τέτοια που να δίνει τη δυνατότητα προσαρμογής του νέου επιστήμονα σε διάφορα εργασιακά περιβάλλοντα με εύκολες και σύντομες διορθωτικές κινήσεις.

Η σωστή διερεύνηση και η ολοκληρωμένη πληροφόρηση εκ των προτέρων αποτελούν κλειδί για τη μελλοντική πορεία ενός νέου επιστήμονα. Η κάθε οικογένεια θα πρέπει να έχει τις κατάλληλες συμβουλές ούτως ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι πιθανότητες αποτυχίας της επένδυσης της, όχι μόνο με όρους οικονομικούς, αλλά κυρίως για ουσιαστικούς λόγους επιβίωσης των μελών της.

Πηγή: Έντυπο Περιοδικό Ευρωκέρδος

Categories: ΑΠΟΨΕΙΣ

About Author