ΠΕΤΡΟΛΙΝΑ: Προχωρούν οι διαδικασίες για κατασκευή τερματικού υγραερίου

ΠΕΤΡΟΛΙΝΑ: Προχωρούν οι διαδικασίες για κατασκευή τερματικού υγραερίου

 


Σε εξέλιξη και η δεύτερη φάση του τερματικού πετρελαιοειδών στο Βασιλικό

 

Ο νέος Εκτελεστικός Πρόεδρος της Πετρολίνα, Κωστάκης Λευκαρίτης, δήλωσε χθες πως βρίσκεται σε εξέλιξη η δεύτερη φάση του τερματικού πετρελαιοειδών στο Βασιλικό και ότι προχωρούν όλες οι διαδικασίες για την κατασκευή τερματικού υγραερίου, στο Βασιλικό, μέσω κοινοπραξίας στην οποία συμμετέχει η εταιρεία.

Με την επικύρωση της νέας δομής του Διοικητικού της Συμβουλίου και την ανακήρυξη του, μέχρι πρότινος, Εκτελεστικού Προέδρου του ΔΣ της εταιρείας Πετρολίνα, Κίκη Λευκαρίτη, ως Δια Βίου Επίτιμου Προέδρου της, και την ανακήρυξη του Κωστάκη Λευκαρίτη ως Εκτελεστικού Προέδρου, πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη στη Λάρνακα, η 18η Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων της Petrolina (Holdings) Public Ltd.

Στη Συνέλευση παρουσιάστηκαν τα ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα για το 2017, όπου ο συνολικός κύκλος εργασιών μέσω πρατηρίων, σε εμπορικούς πελάτες καθώς και σε άλλες εταιρείες πετρελαιοειδών ανήλθε στα €391,5εκ. έναντι €379,0εκ. το 2016.

Το κέρδος πριν τη φορολογία ανήλθε σε €4,7εκ. έναντι €6,2εκ. το 2016, ενώ το κέρδος μετά τη φορολογία ανήλθε στα €4,1εκ. έναντι €5,4εκ. το προηγούμενο έτος. Με βάση αυτά τα αποτελέσματα, το κέρδος ανά μετοχή υπολογίζεται στα 4,72 σεντ έναντι 6,12 σεντ το 2016.

Η μερισματική πολιτική της Εταιρείας παραμένει σταθερή. Το ΔΣ προχώρησε σε καταβολή πρώτου προμερίσματος ύψους 1,5 σεντ τον Οκτώβριο του 2017, ενώ η Γενική Συνέλευση ενέκρινε πρόταση του Συμβουλίου για την καταβολή τελικού μερίσματος ύψους 2,5 σεντ, έτσι ώστε το συνολικό μέρισμα για τη χρήση του έτους 2017 να ανέλθει στα 4,0 σεντ ανά μετοχή ή 11,76% επί της ονομαστικής αξίας της μετοχής.

Στο χαιρετισμό του, ο νέος Εκτελεστικός Πρόεδρος, Κωστάκης Λευκαρίτης, είπε ότι ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη η δεύτερη φάση του τερματικού πετρελαιοειδών στο Βασιλικό και ότι προχωρούν όλες οι διαδικασίες για την κατασκευή τερματικού υγραερίου, στο Βασιλικό, μέσω κοινοπραξίας στην οποία συμμετέχει η Εταιρεία. ΄

«Στόχος μας», σημείωσε, «είναι όπως και τα δύο τερματικά ολοκληρωθούν και τεθούν σε λειτουργία εντός των χρονοδιαγραμμάτων που έχει θέσει η Κυβέρνηση. Όπως ανέφερε «εκτιμούμε ότι τα ιδιόκτητα οικόπεδα, στα οποία βρίσκονται τα τερματικά της Εταιρείας στη Λάρνακα θα ενταχθούν σε νέες πολεοδομικές ζώνες ώστε να τύχουν κατάλληλης ανάπτυξης».

Ο Ντίνος Λευκαρίτης, Εκτελεστικός Διευθύνων Σύμβουλος της Πετρολίνα, σε δικό του χαιρετισμό αναφέρθηκε στο επίκαιρο θέμα της μετακίνησης των εγκαταστάσεων πετρελαιοειδών και υγραερίου από την ακτογραμμή της Λάρνακας στην περιοχή Βασιλικού, με ειδική αναφορά στη δεύτερη φάση του τερματικού καυσίμων στην περιοχή Βασιλικού η οποία βρίσκεται σήμερα σε εξέλιξη.

Με την ολοκλήρωση αυτής της φάσης, η οποία μεταξύ άλλων περιλαμβάνει την κατασκευή αυτοματοποιημένου γεμιστηρίου βυτιοφόρων οχημάτων καθώς και επιπρόσθετων δεξαμενών, το τερματικό της ΠΕΤΡΟΛΙΝΑ στο Βασιλικό θα καταστεί πλήρως λειτουργικό και θα είναι σε θέση να καλύψει όλες τις ανάγκες της κυπριακής αγοράς.

Η εταιρεία έχει μέχρι σήμερα επενδύσει ποσά ύψους €35 εκ. για την πρώτη φάση του τερματικού και την αγορά της γης, ενώ το επιπρόσθετο κεφαλαιουχικό κόστος για τη δεύτερη φάση εκτιμάται στα €24 εκ.

Categories: ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Tags: petrolina

About Author