Ο ΣΕΛΚ εισάγει πρόγραμμα πιστοποίησης για τους Λειτουργούς Συμμόρφωσης σε συνεργασία με το ICA

Ο ΣΕΛΚ εισάγει πρόγραμμα πιστοποίησης για τους Λειτουργούς Συμμόρφωσης σε συνεργασία με το ICA

Ενώπιον της απαίτησης εξασφάλισης μιας νέας πιστοποίησης αναμένεται να βρεθούν οι λειτουργοί συμμόρφωσης που εργάζονται σε επιχειρήσεις οι οποίες ρυθμίζονται από τον Σύνδεσμο Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ).Η πιστοποίηση αποτελεί συνέχεια της στρατηγικής συμφωνίας συνεργασίας την οποία υπέγραψε ο ΣΕΛΚ τον περασμένο Σεπτέμβριο με το International Compliance Association (ICA).

Το Πρόγραμμα έχει τίτλο ICA/ICPAC Compliance Proficiency και πρόκειται για το μοναδικό στο είδος του που θα προσφέρεται στην Κύπρο από ένα διεθνή επαγγελματικό οργανισμό και μια ρυθμιστική Αρχή, το οποίο θα καλύπτει τη διεθνή νομοθεσία και τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες σε σχέση με την καταπολέμηση του ξεπλύματος παράνομου χρήματος, καθώς επίσης την αντίστοιχη κυπριακή νομοθεσία και τη σχετική Οδηγία του ΣΕΛΚ. Η επιτυχής ολοκλήρωση του προγράμματος θα οδηγήσει σε κοινή πιστοποίηση από τον ΣΕΛΚ και το ICA ίση με το επίπεδο 4 του πλαισίου για τα προσόντα ανώτερης εκπαίδευσης.

«Είμαι ιδιαίτερα ευτυχής για την υπογραφή αυτής της συμφωνίας – ορόσημο. Στο ICA αναζητούμε πάντοτε νέες διεθνείς συνεργασίες και συμμαχίες προκειμένου να ενδυναμώσουμε τα πρότυπα και να προωθήσουμε τον επαγγελματισμό στη συμμόρφωση», δήλωσε η CEO του ICA, κα Helen Langton. Πρόσθεσε ακόμη, ότι «ο ICA ανυπομονεί να εργαστεί στενά με τον ΣΕΛΚ και τις λογιστικές εταιρείες στην Κύπρο, προσφέροντας μια εκπληκτική εμπειρία μάθησης που θα οδηγήσει σε ένα αναγνωρισμένο σημείο αναφοράς αριστείας».

Από την πλευρά του, ο κ Κυριάκος Ιορδάνου, Γενικός Διευθυντής του ΣΕΛΚ, εξέφρασε τη δέσμευση του Συνδέσμου στην ενδυνάμωση και εφαρμογή το πλαισίου συμμόρφωσης, λαμβάνοντας ταυτόχρονα πολύ σοβαρά το ρόλο του ως αρμόδια εποπτική αρχή. «Έχοντας αυτό υπόψη, επενδύουμε σημαντικά στη συνεχή βελτίωση των λειτουργιών, των δραστηριοτήτων και των υπηρεσιών που παρέχουμε στα μέλη μας», ανέφερε ο κ. Ιορδάνου προσθέτοντας ότι «ο κύριος στόχος του εν λόγω προγράμματος είναι να πιστοποιήσει τους λειτουργούς συμμόρφωσης με ένα διεθνούς κλάσης προσόν, εξασφαλίζοντας το υψηλότερο επίπεδο ικανότητας για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους, καθώς και τη γενική εκπαίδευση και κατάρτιση των μελών του ΣΕΛΚ για το θέμα αυτό».

Σύμφωνα με τον κ. Ιορδάνου το εν λόγω πρόγραμμα «ενισχύει την πολιτική του ΣΕΛΚ για συνεργασίες με διεθνείς οργανισμούς με στόχο την προσφορά προς τα μέλη του της καλύτερης δυνατής εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης».

 

About Author