Το cloud ERP καταπολεμά τα κρυφά κόστη

Το cloud ERP καταπολεμά τα κρυφά κόστη

 


Είναι πιθανό να αποκτήσατε κάποια λύση ERP, ενώ η επιχείρησή σας ήταν ακόμα σε φάση ανάπτυξης, και σταδιακά διαπιστώνετε πως εμφανίζονται κάποιες δαπάνες υπό τη μορφή hidden costs που δεν είχατε προβλέψει. Αφού αναλύσουμε κάποια από αυτά, στεκόμαστε στο πώς το cloud ERP μπορεί να αποτελέσει τη λύση σε αυτό το θέμα. Ας ξεκινήσουμε με κάποια σημάδια που δείχνουν ότι το απηρχαιωμένο σύστημα on–premise ERP μπορεί να προκαλέσει προβλήματα, με αποτέλεσμα στο τέλος να εμφανιστούν κόστη που δεν είχατε εξαρχής προβλέψει.

Τα προβλήματα

  1. Έχετε πολλών ειδών inventories ή ακόμα και λάθος τύπου, τα οποία δεν φέρνουν πωλήσεις, με αποτέλεσμα λάθη, παραλείψεις και χωρίς λόγο δαπάνες.
  2. Ανεπαρκές ή μη διαθέσιμο inventory που έχει ως αποτέλεσμα απώλεια πωλήσεων.
  3. Παράπονα πελατών που διαμαρτύρονται για ανεπαρκές/ερασιτεχνικό customer service.
  4. Η επιχείρηση έχει ανακαλύψει πως η τιμολόγηση είναι είτε πολύ χαμηλή είτε πολύ υψηλή, με αποτέλεσμα χαμένα κέρδη ή χαμένες πωλήσεις.
  5. Συλλογή από τιμολόγια που καθυστερούν εξαιτίας ελλιπούς πληροφόρησης.
  6. Οι εργαζόμενοί σας θα πρέπει να εισαγάγουν τα ίδια δεδομένα σε πολλαπλά συστήματα, εξαιτίας του ότι δεν υπάρχει επαρκές integration.
  7. Downtime συστημάτων εξαιτίας προβλημάτων στο hardware κοκ.
  8. Οι εργαζόμενοι καταναλώνουν σημαντικό χρόνο με τα logistics λειτουργίας του συστήματος, συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής των software updates, της εκτέλεσης data backups κλπ.
  9. Απαιτείται πολύς χρόνος για την εκπαίδευση των νέων εργαζομένων στη χρήση του συστήματος, εξαιτίας του πολύπλοκου και μη διαισθητικού περιβάλλοντος χρήσης.
  10. Ζητήματα σχετικά με hackers και ασφάλεια των δεδομένων σας, εξαιτίας απηρχαιωμένης τεχνολογίας και της αδυναμίας του συστήματος να επιτρέψει πρόσβαση δεδομένων σε βάση ανά χρήστη.

Η λύση

Τα καλά νέα είναι πως αφότου συνειδητοποιήσετε πως ένα νέο σύστημα ERP, όπως αυτό της SoftOne μπορεί να είναι ευεργετικό για την επιχείρησή σας, υπάρχουν πολλές διαθέσιμες επιλογές. Η σημαντικότερη από αυτές είναι εκείνη μιας λύσης cloud ERP. Το βασικό πλεονέκτημα του cloud είναι πως δεν απαιτεί ειδικά διαμορφωμένο χώρο για servers και εξοπλισμό, υποστήριξη προσωπικού ΙΤ, δαπάνες για hardware και για αγορά software. Επιπλέον, οι cloud λύσεις που με την πανδημία είναι πιο χρήσιμες από ποτέ δεν απαιτούν περιοδική συντήρηση, αναβαθμίσεις λογισμικού ή data backups, παρά μόνο με τη μορφή μιας μηνιαίας συνδρομής.

Αντίκτυπο στους εργαζομένους

Τέλος, θα πρέπει να λάβετε υπόψη σας τον αντίκτυπο που θα έχει στους εργαζομένους σας η υιοθέτηση του νέου συστήματος. Ένα σωστά επιλεγμένο σύστημα ERP θα υλοποιηθεί εύκολα και γρήγορα, θα είναι εύκολο στο customization και θα προσφέρει τις απαιτούμενες πληροφορίες με ακρίβεια και ταχύτητα, σε εύληπτο format. Αυτό σημαίνει πως το user interface θα είναι ελκυστικό, επιτρέποντας στους χρήστες του πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα με λίγα μόνο κλικ. Το ίδιο ισχύει και από πλευράς ασφάλειας ενάντια σε επίδοξους hackers, η οποία θα διασφαλίζεται από τα ενσωματωμένα εργαλεία που έχει προβλέψει ο provider της λύσης.

Categories: ΕΙΔΗΣΕΙΣ