MC MEDIA NETWORK

Μετακίνηση εδάφους στο Πισσούρι

 


- Advertisement -

 

Η μετακίνηση του εδάφους, κτιρίων και υποδομών, λόγω κατολισθήσεων, υπόγειων κενών και διογκούμενων εδαφών αποτελούν αδιαμφισβήτητα ένα σοβαρό πρόβλημα. Το φαινόμενο αυτό εξελίσσεται ακόμα πιο έντονα κάτω από δυναμικές συνθήκες, κατά τη διάρκεια δηλαδή ενός σεισμού, ειδικά όταν το έδαφος είναι κορεσμένο με νερό μετά από μια έντονη βροχόπτωση.

Όπως σημειώνεται σε σημερινή ανακοίνωση του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου, το ΕΤΕΚ συμμερίζεται πλήρως την αγωνία των επηρεαζόμενων κατοίκων συγκεκριμένης περιοχής στο Πισσούρι η οποία εδράζεται πάνω σε μία κατολίσθηση. Μέρη της κατολίσθησης αυτής κατά καιρούς ενεργοποιούνται προκαλώντας ρωγμές και άλλες καταστροφές στα σπίτια τους αλλά και τις δημόσιες υποδομές.

Το Επιμελητήριο από τον Αύγουστο του 2015 και σε συνέχεια επαφών του με ομάδα πρωτοβουλίας επηρεαζόμενων κατοίκων της περιοχής, ζήτησε και έλαβε από το Υπουργείο Εσωτερικών σχετική ενημέρωση για τα αίτια που προκάλεσαν τις συγκεκριμένες ζημιές.

Όπως έχει διαπιστωθεί με τη διάνοιξη ερευνητικών γεωτρήσεων, η υποχώρηση του εδάφους οφείλεται και στην προ ετών επιχωμάτωση της περιοχής με χαλαρά ή και ακατάλληλα υλικά σε μια προσπάθεια διαχείρισης των συμπτωμάτων της κατολίσθησης. Ο βαθμός συμπίεσης των υλικών καθώς και η ύπαρξη υπόγειου νερού σε μικρό βάθος (5 – 6 μέτρα), το οποίο αυξομειώνεται περιοδικά, φαίνεται να συμβάλλουν κατά καιρούς στην αποσταθεροποίηση διαφόρων τμημάτων της περιοχής. Διαφαίνεται ότι τα γεωλογικά και γεωτεχνικά δεδομένα δεν συνυπολογίστηκαν κατά την εκπόνηση του πολεοδομικού σχεδιασμού και των στατικών μελετών των κατασκευών.

Το κράτος έχει υποχρέωση να δώσει συγκεκριμένες απαντήσεις αφού εύλογα διερωτάται κάποιος πώς μια προβληματική από γεωλογικής άποψης περιοχή είχε ενταχθεί σε ζώνη ανάπτυξης με αποτέλεσμα την αδειοδότηση των συγκεκριμένων αναπτύξεων. Επιπρόσθετα, το ΕΤΕΚ καλεί τα μέλη του που διορίζονται ως μελετητές/επιβλέποντες μηχανικοί να είναι προσεκτικά και να  εφαρμόζουν τη νομοθεσία λαμβάνοντας υπόψη τα πραγματικά εδαφολογικά δεδομένα, εκπονώντας ή αναθέτοντας την εκπόνηση της σχετικής εδαφοτεχνικής μελέτης, εκεί όπου κρίνεται απαραίτητο.

Με δεδομένο το γεγονός ότι οι επηρεαζόμενοι κάτοικοι έχουν τη λιγότερη ή και καθόλου ευθύνη για τα προβλήματα που έχουν επωμιστεί, το Επιμελητήριο καλεί την πολιτεία και μάλιστα το συντομότερο δυνατό (αφού τα εν λόγω προβλήματα έχουν παρουσιαστεί από το 2011 -2012) να προχωρήσει στις απαραίτητες  ενέργειες για τη μεταστέγαση των επηρεαζόμενων οικογενειών, να αναστείλει την έκδοση αδειών για σκοπούς ανάπτυξης στην περιοχή και να προχωρήσει σε αναγκαίες εξειδικευμένες μελέτες οι οποίες θα καταδείξουν λύσεις για αντιμετώπιση του προβλήματος αφού, όπως διαφάνηκε, η εκτέλεση επί μέρους προληπτικών κατασκευαστικών έργων με σκοπό τη διαχείριση των επιφανειακών όμβριων υδάτων κρίνεται ως μη επαρκές μέτρο. Το Επιμελητήριο δηλώνει για ακόμα μια φορά ότι θα στηρίξει τις προσπάθειες της πολιτείας προς αυτή την κατεύθυνση και, επιπρόσθετα, δηλώνει έτοιμο με βάση την τεχνογνωσία των μελών του να παράσχει κάθε δυνατή τεχνική υποστήριξη.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ