MC MEDIA NETWORK

Αποκωδικοποιώντας το ESG για τον τομέα της ναυτιλίας

Διαφωτιστική παρουσίαση από την PwC Κύπρου σε στελέχη ναυτιλιακών εταιρειών

Ο τομέας της ναυτιλίας είναι ένας από τους σημαντικότερους της διεθνούς οικονομίας κι ανάμεσα σε όσους επηρεάστηκαν ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια λόγω των επιπτώσεων της πανδημίας και του πολέμου στην Ουκρανία. Την ίδια ώρα, η προσαρμογή του τομέα στην απαιτήσεις των κριτηρίων που αφορούν το Περιβάλλον, την Κοινωνία και την Εταιρική Διακυβέρνηση (ESG) γίνεται πιο επιτακτική από ποτέ.

- Advertisement -

Οι επαγγελματίες του τομέα της Ναυτιλίας στην Κύπρο, είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν μία ιδιαίτερα διαφωτιστική συζήτηση επί του θέματος, την οποία διοργάνωσε η PwC Κύπρου με τίτλο “Decoding ESG: Moving from theory to practice in the Shipping sector”. Όπως χαρακτηριστικά σχολίασε ο CEO του οργανισμού, Φίλιππος Σώσειλος, η σωστή εφαρμογή των κριτηρίων ESG απαιτεί μία ολιστική προσέγγιση από πλευράς των εταιρειών του τομέα αφού υπάρχουν πολλές παράμετροι που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη. Από την απεξάρτηση από τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα μέχρι τους κανόνες πράσινης χρηματοδότησης και το γενικότερο αποτύπωμα του τομέα στην κοινωνία. «Με δεδομένο τον σημαντικό ρόλο της ναυτιλιακής βιομηχανίας στην υλοποίηση του “Οράματος 2035” για την Κύπρο, θα πρέπει να γίνουν σημαντικές επενδύσεις σε πρωτοβουλίες και πολιτικές για αναβάθμιση του τομέα. Αυτό περιλαμβάνει τα θέματα που αφορούν την βιωσιμότητα και αξιοποίηση της τεχνολογίας αλλά και τις νέες επενδύσεις στην Έρευνα και στην Τεχνολογία καθώς και την αναβάθμιση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού», σημείωσε.

Ο Κρις Αγγελίδης, ειδικός σε θέματα Ενεργειακής Μετάβασης και Βιωσιμότητας, ο οποίος διδάσκει για το ESG στο Πανεπιστήμιο του Χιούστον και είναι και σύμβουλος/συνεργάτης της PwC Κύπρου σε θέματα ESG, ανέφερε ότι είναι απαραίτητη η μετάβαση των οργανισμών από τη συμμόρφωση στην βελτίωση της λειτουργικής αποτελεσματικότητας ώστε να αναβαθμιστεί το επιχειρηματικό τους μοντέλο. Επιπλέον, όπως εξήγησε, η ορθή εφαρμογή των κριτηρίων ESG από τις ναυτιλιακές εταιρείες μπορεί να οδηγήσει σε μείωση του κόστους, σε προστασία των ίδιων των εταιρειών αλλά και στην αναβάθμιση της αξίας τους.

Από την πλευρά τους, η Κλειώ Παπαδοπούλου, Συνέταιρος της PwC Κύπρου και Υπεύθυνη για θέματα Μεταφορών και Εφοδιαστικής Αλυσίδας και ο Κωνσταντίνος Ταλιώτης, Συνέταιρος της PwC Κύπρου και Υπεύθυνος των υπηρεσιών ESG, τόνισαν ότι η ναυτιλία έχει βαρύνουσα σημασία για την κυπριακή οικονομία, σημειώνοντας πως η γρήγορη και ομαλή μετάβαση στα νέα δεδομένα είναι καθοριστική, δεδομένων και των προβλημάτων που εξακολουθούν να υφίστανται στην διεθνή εφοδιαστική αλυσίδα και στον τομέα της ενέργειας. Επιπλέον, το πάνελ κάλυψε θέματα όπως η ταχύτητα της ενεργειακής μετάβασης στο τρέχον γεωπολιτικό περιβάλλον, τα αειφόρα καύσιμα, ο αντίκτυπος του ESG στα λιμάνια και τα θέματα ποικιλομορφίας και ένταξης στον τομέα της ναυτιλίας.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη σημασία του S (social) στο ακρωνύμιο ESG για τη Ναυτιλία. Το S εξετάζει, μεταξύ άλλων, πώς οι λειτουργίες και οι πολιτικές μιας εταιρείας επηρεάζουν το εργατικό δυναμικό της, τις κοινότητες, τις άλλες επιχειρήσεις και την κοινωνία στο σύνολό της.

Η PwC στηρίζει τους πελάτες της στην εκπλήρωση των ρυθμιστικών τους υποχρεώσεων σε σχέση με θέματα (ESG) και επιπλέον τους συμβουλεύει και τους καθοδηγεί με στόχο τη δημιουργία ολοκληρωμένων στρατηγικών ESG που θα οδηγήσουν στη βελτίωση της λειτουργικής τους απόδοσης και στην ενίσχυση της επιχειρηματικής τους αξίας.

Σημειώσεις:

Το περιεχόμενο αυτό προορίζεται για γενική ενημέρωση, και δεν μπορεί να αντικαταστήσει την εξειδικευμένη επαγγελματική συμβουλή.

Στόχος μας στην PwC Κύπρου, είναι η οικοδόμηση εμπιστοσύνης και η επίλυση των προβλημάτων. Το παγκόσμιο δίκτυο της PwC αποτελείται από περισσότερους από 327,000 ανθρώπους σε 155 χώρες και όλοι μαζί δεσμευόμαστε να προσφέρουμε υψηλή ποιότητα υπηρεσιών όσον αφορά τις Ελεγκτικές & Συμβουλευτικές αλλά και τις Φορολογικές και Νομικές Υπηρεσίες. Μοιραστείτε μαζί μας ότι σας απασχολεί. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε μας στο www.pwc.com.cy

Ο όρος PwC αναφέρεται στην PwC Κύπρου και σε ορισμένες περιπτώσεις πιθανόν να αναφέρεται στο δίκτυο της PwC. Ο κάθε ένας οργανισμός-μέλος αποτελεί ξεχωριστή νομική οντότητα. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.pwc.com/structure.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ