Βάση στρατηγικής η διαχείριση των κόκκινων δανείων από τον Συνεργατισμό

Βάση στρατηγικής η διαχείριση των κόκκινων δανείων από τον Συνεργατισμό

 

Ανοικτή την προοπτική δημιουργίας δικής του πλατφόρμας διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων (ΜΕΧ) αφήνει ο Συνεργατισμός, ο οποίος ωστόσο καθιστά σαφές ότι ένα τέτοιο ενδεχόμενο θα πραγματοποιηθεί μόνο υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις και εφόσον διασφαλίζεται η βιωσιμότητα του εγχειρήματος.

Μιλώντας στο Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο Γενικός Διευθυντής της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας Νικόλας Χατζηγιάννης, τόνισε πως ο Συνεργατισμός διαθέτει πλέον μια στρατηγική ανοικτής αρχιτεκτονικής διαχείρισης καθυστερήσεων, που περιλαμβάνει και το ενδεχόμενο δημιουργίας μιας τέτοιας πλατφόρμας, αλλά υπογραμμίζει ότι αυτό συναρτάται με τη βασική θέση του Συνεργατισμού, η οποία έχει στο επίκεντρο τον άνθρωπο, τόσο τους εργαζόμενους όσο και τους δανειολήπτες.

«Η στρατηγική μας, η οποία καταρτίστηκε πριν από 16 μήνες, περιλάμβανε ακριβώς και αυτή τη δυνατότητα, καθώς, είναι μια πρακτική που έχει εφαρμοστεί στις χώρες του Ευρωπαϊκού νότου, ιδιαίτερα στην Ισπανία, με επιτυχία», είπε.

Πρόσφατα η Ελληνική Τράπεζα έγινε το πρώτο κυπριακό τραπεζικό ίδρυμα που σύναψε συμφωνία συνεργασίας με την APS Holdings, δημιουργώντας εταιρεία για τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου των ΜΕΧ ύψους €2,4 δισ.

«Εμείς ως Συνεργατισμός λόγω της θέσης μας στην αγορά, αλλά και της τεχνογνωσίας που έχουμε αναπτύξει, έχουμε τη δυνατότητα, όταν κριθεί ορθό για την πολιτική και τη στρατηγική μας, να εφαρμόσουμε τέτοιες συνεργασίες από μόνοι μας», είπε.

Τόνισε, ωστόσο, πως «πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα μεθοδικοί και προσεκτικοί, καθώς είναι μια σημαντική απόφαση στρατηγικής που χρειάζεται προτέρα διαβούλευση με τους άμεσα ή έμμεσα εμπλεκόμενους φορείς στο Συνεργατισμό».

«Το σημαντικό», είπε, «είναι πως το μέγεθος του χαρτοφυλακίου δανείων του προς συνδιαχείριση αλλά και της υποδομής που έχει αναπτύξει σε αυτό το τομέα, προσελκύει το ενδιαφέρον των μεγάλων ευρωπαϊκών οργανισμών για συνεργασία και είσοδο τους στην κυπριακή αγορά.

Επιπρόσθετα, κάποιος χρειάζεται να κοιτάζει τον πλήρη κύκλο διαχείρισης αυτών των δανείων, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται ουσιαστική μείωσή τους, κάτι το οποίο ο Συνεργατισμός αντιλαμβάνεται».

Είναι σαφές ότι ο Συνεργατισμός σε περίπτωση λήψης απόφασης για τη δημιουργία εταιρείας διαχείρισης ΜΕΧ θα στοχεύσει πρωτίστως στη συνεργασία με ένα μεγάλο οργανισμό, με τραπεζικές παρακαταθήκες που να δηλώνουν ανάλογη εμπειρία και τεχνογνωσία στη λιανική τραπεζική και στη διαχείριση υψηλού ποσοστού ΜΕΧ.

Ο κ. Χατζηγιάννης είπε ακόμη πως τον τελευταίο ενάμισι χρόνο, στελέχη του Συνεργατισμού έχουν επισκεφθεί και είχαν επαφές με τράπεζες του εξωτερικού, καθώς και άλλους οργανισμούς, κυρίως στη νοτιοανατολική Ευρώπη, οι οποίοι αντιμετώπισαν ανάλογες προκλήσεις, σε μια προσπάθεια ανταλλαγής τεχνογνωσίας και εμπειριών στην αντιμετώπιση των κόκκινων δανείων.

«Η τοποθέτηση μας στην αγορά, αλλά και η τεχνογνωσία του Συνεργατισμού κάνει μια τέτοια πιθανή συνεργασία ουσιαστική και ελκυστική. Ξέρουμε ακριβώς τι γίνεται, ποιες είναι οι παράμετροι, και ποια τα οφέλη», συμπλήρωσε. Επιπρόσθετα, ανέφερε «πως η θέση μας στην αγορά, η θετική πορεία ανάκαμψης και εκσυγχρονισμού του Συνεργατισμού και η επίτευξη κρίσιμων οροσήμων αναμένεται να οδηγήσει στη προσέλκυση προτάσεων συνεργασίας σε διάφορους τομείς, κυρίως από το εξωτερικό».

Σύμφωνα με τον κ. Χατζηγιάννη, μια σημαντική παράμετρος για το Συνεργατισμό είναι ο άνθρωπος, είτε αυτό αφορά πελάτες, είτε εργαζόμενους στον Συνεργατισμό. «Ο πελάτης μας θα παραμείνει πελάτης μας και ο εργαζόμενος μας θα παραμείνει εργαζόμενος μας. Σταθερός στόχος η δημιουργία προοπτικής τόσο για τους πελάτες μας όσο και για τους εργαζόμενους μας», είπε χαρακτηριστικά.

 

Μετεξέλιξη της Διεύθυνσης Διαχείρισης Καθυστερήσεων

Εξάλλου, η Διεύθυνση Διαχείρισης Καθυστερήσεων του Συνεργατισμού εισέρχεται σε φάση μετεξέλιξης της οργάνωσης της, αφού, μετά από περίπου €2,5 δισ. ολοκληρωμένες αναδιαρθρώσεις, η διαδικασία εισέρχεται πλέον «στο σκληρό πυρήνα των ΜΕΧ», όπως είπε ο ΓΔ της ΣΚΤ.

«Η μετεξέλιξη που σχεδιάζουμε στοχεύει στην αύξηση της λειτουργικής μας αποδοτικότητας και του ρυθμού υλοποίησης των αναδιαρθώσεων, οι οποίες, σύμφωνα με τη μέχρι σήμερα εμπειρία, ανέρχονται στις 1.000 μηνιαίως».

Όπως είπε, η μετεξέλιξη θα επιτρέψει στη Διεύθυνση να διαχειριστεί κατά τρόπο οριζόντιο τις καθυστερήσεις, ξεκινώντας από τις πρόωρες καθυστερήσεις, φτάνοντας μέχρι και τα τερματισμένα δάνεια και τις ανακτήσεις. Η μετεξέλιξη αυτή, θα επιτρέψει τη χρήση νέων μεθόδων και τακτικών, εξήγησε.

«Αυτή η μετεξέλιξη στοχεύει ουσιαστικά στην επόμενη μέρα μετά τα σχεδόν €2,5 δισ. Αναδιαρθρώσεων, που έχουμε κάνει τους τελευταίους 26 μήνες από τις οποίες το 75% εξυπηρετείται», είπε.

Τέλος, ο κ. Χατζηγιάννης ανέφερε ότι μέχρι τα μέσα του έτους, ο Συνεργατισμός θα θέσει σε λειτουργία και εφαρμογή ειδικό λογισμικό που επιτρέπει την αυτοματοποιημένη και ως εκ τούτου πιο αποδοτική εφαρμογή και παρακολούθηση των υλοποιημένων λύσεων αναδιάρθρωσης στις Μη Εξυπηρετούμενες Χορηγήσεις.

Categories: ΕΙΔΗΣΕΙΣ