Αύξηση των καταθέσεων μετά από τρία χρόνια πτωτικής πορείας

Αύξηση των καταθέσεων μετά από τρία χρόνια πτωτικής πορείας

 

Αυξήθηκαν μετά από τρία χρόνια πτωτικής πορείας οι καταθέσεις στο τραπεζικό σύστημα το 2016.

Σύμφωνα με τα Στατιστικά Στοιχεία Καταθέσεων και Δανείων των Νομισματικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων (ΝΧΙ) που δημοσίευσε σήμερα η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, το υπόλοιπο των καταθέσεων τον τελευταίο μήνα του 2016 έφθασε στα €49,0 δισ., από τα €46,9 δισ. το 2013. Σημειώνεται ότι το 2012 οι καταθέσεις στο τραπεζικό σύστημα ήταν €70,1 δισ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία οι συνολικές καταθέσεις τον Δεκέμβριο του 2016 κατέγραψαν καθαρή μείωση €74,9 εκ., σε σύγκριση με καθαρή αύξηση €358,0 εκ. τον Νοέμβριο 2016.

Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής ανήλθε στο 6,2%, σε σύγκριση με 6,8% τον Νοέμβριο 2016.

Τα συνολικά δάνεια τον Δεκέμβριο του 2016 παρουσίασαν καθαρή μείωση €98,0 εκ., σε σύγκριση με καθαρή μείωση €29,1 εκ. τον Νοέμβριο του ίδιου έτους.

Εντούτοις, το υπόλοιπο των δανείων τον Δεκέμβριο 2016 αυξήθηκε κατά €1,3 δισ. και ανήλθε στα €55,2 δισ., λόγω αναταξινομήσεων, αναπροσαρμογών αξίας, συναλλάγματος ή άλλων αναπροσαρμογών.

Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής έφθασε στο -11,0%, σε σύγκριση με -10,4% τον Νοέμβριο 2016.

Categories: ΕΙΔΗΣΕΙΣ