Νέα διεθνής διάκριση για την Τράπεζα Κύπρου

Νέα διεθνής διάκριση για την Τράπεζα Κύπρου

 

Βραβεύεται για τέταρτη συνεχή χρονιά ως Best Subcustodian Bank στην Κύπρο για το 2017.

 

Η Τράπεζα Κύπρου πέτυχε άλλη μια διεθνή διάκριση! Για τέταρτη συνεχή χρονιά βραβεύεται από το εγνωσμένου κύρους διεθνές περιοδικό ‘Global Finance magazine’ ως η καλύτερη Τράπεζα υποθεματοφυλακής (Best Subcustodian Bank) στην Κύπρο για το 2017.

Η διάκριση αυτή επιβεβαιώνει την υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών θεματοφυλακής που παρέχει στους πελάτες της. Η καλύτερη τράπεζα υποθεματοφυλακής καθορίζεται μέσα από τη διαδικασία αξιολόγησης διαφόρων κριτηρίων σχετικά με τις υπηρεσίες που προσφέρονται στον τομέα θεματοφυλακής. Στα κριτήρια περιλαμβάνονται, ανάμεσα σε άλλα,  η ποιότητα και αξιοπιστία των υπηρεσιών, η αποτελεσματική εκκαθάριση των συναλλαγών και οι σχέσεις με τους πελάτες.

Το Τμήμα Θεματοφυλακής της Τράπεζας Κύπρου προσφέρει ένα πλήρες φάσμα υπηρεσιών θεματοφυλακής για επενδύσεις σε όλες σχεδόν τις χρηματοοικονομικές αγορές παγκοσμίως, συμπεριλαμβανομένων των αγορών της Κύπρου και της Ελλάδας.  Επίσης, η Τράπεζα Κύπρου αναλαμβάνει καθήκοντα θεματοφύλακα σε ταμεία συλλογικών επενδύσεων όπως είναι οι Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ) και οι Οργανισμοί Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΟΕΕ), σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία, προσφέροντας υπηρεσίες θεματοφυλακής και επίβλεψης, με στόχο τη μεγιστοποίηση της προστασίας των επενδυτών και την ενίσχυση της αποτελεσματικής απόδοσης των κεφαλαίων.

Οι προσφερόμενες υπηρεσίες περιλαμβάνουν εκκαθάριση συναλλαγών, φύλαξη τίτλων, υπηρεσίες πληροφόρησης πελατών, παρακολούθηση και διεκπεραίωση εταιρικών πράξεων, εξουσιοδοτημένη εκπροσώπηση σε συνελεύσεις (proxy voting), είσπραξη τόκων και μερισμάτων, αποκοπή φορολογίας στην πηγή και ανάκτηση φορολογίας που παρακρατήθηκε.

Οι υπηρεσίες θεματοφυλακής πλαισιώνουν ένα ευρύ φάσμα προϊόντων και υπηρεσιών που προσφέρονται από τη Διεύθυνση Wealth & Markets της Τράπεζας Κύπρου, που περιλαμβάνει επίσης υπηρεσίες Ιδιωτικής Τραπεζικής (Private Banking), Διαχείρισης Θεσμικών Κεφαλαίων και Διεθνών Αγορών (Institutional Wealth Management and Global Markets), Επενδυτικής Τραπεζικής (Investment Banking), Διαχείρισης Κεφαλαίων (Asset Management) και Διεθνών Χρηματιστηριακών Συναλλαγών (Global Brokerage).

Tags: boc

About Author