Μετά από επτά χρόνια ο S&Ps αναβάθμισε την Κύπρο σε επενδυτική κατηγορία

Μετά από επτά χρόνια ο S&Ps αναβάθμισε την Κύπρο σε επενδυτική κατηγορία

Σε επενδυτική κατηγορία, ύστερα από σχεδόν επτά χρόνια στην κατηγορία «σκουπίδια», αναβάθμισε την κυπριακή οικονομία ο οίκος αξιολόγησης S&P Global Ratings, θέτοντας σε σταθερό ορίζοντα τις προοπτικές της οικονομίας.

Ο αμερικανικός οίκος αναβάθμισε τη μακροπρόθεσμη και βραχυπρόθεσμη αξιολόγηση της Κύπρου σε ξένο και εγχώριο νόμισμα στο BBB-/A-3απόBB+/B`.

Σημειώνεται ότι ο S&P ήταν ο πρώτος, από τους μεγάλους διεθνείς οίκους πιστοληπτικής αξιολόγησης, που είχε υποβαθμίσει την κυπριακή οικονομία στα σκουπίδια, τον Ιανουάριο του 2012.

Διαβάστε επίσης ΠτΔ: Η οικονομία ανακάμπτει

Σύμφωνα με τον οίκο αξιολόγησης, οι κυπριακές αρχές απομάκρυναν τα κακά περιουσιακά στοιχεία του Συνεργατισμού, ανοίγοντας τον δρόμο για μια σημαντική μείωση των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων (ΜΕΧ) στον τραπεζικό τομέα.

Οι S&P αναμένουν ότι με ισχυρή οικονομική ανάπτυξη έως το 2021, συνετή πολιτική και μέτρια κρατική στήριξη του τραπεζικού τομέα, η Κυβέρνηση θα μπορέσει να παρουσιάσει δημοσιονομικά πλεονάσματα και να οδηγήσει σε μείωση του δημοσίου χρέους κάτω του 90% μέχρι το 2021.

Όσον αφορά τις προοπτικές περαιτέρω αναβάθμισης, ο οίκος αναφέρει ότι θα μπορούσε να εξετάσει το ενδεχόμενο τα επόμενα δύο χρόνια αν σημειωνόταν σημαντική απομόχλευση στην οικονομία ή αν ο τραπεζικός τομέας μείωνε ουσιαστικά τις μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις και βελτιωνόταν οι οικονομικές συνθήκες.

Ο οίκος εκτιμά ότι η κυπριακή οικονομία θα αναπτυχθεί με 4% το 2018 και με 3% κατά μέσο όρο την περίοδο μεταξύ 2019 και 2021. Ο ρυθμός αύξησης του πραγματικού ΑΕΠ κατά 4% το 2018 θα οδηγήσει την κυπριακή οικονομία στα προ κρίσης επίπεδα του 2011. Σημειώνεται παράλληλα η καθοδική τάση στην ανεργία, η οποία μειώθηκε από 16% το 2014 σε 11% το 2017 και σε 9,5% κατά το πρώτο πεντάμηνο του 2018.

Ο οίκος εκτιμά ότι το δημόσιο χρέος θα περιοριστεί στο 83% του ΑΕΠ μέχρι το 2021 ενώ η προσδοκία για τις ΜΕΧ είναι ότι θα μειωθούν στο 34% του συνόλου των δανείων μέχρι το τέλος του 2018, από 51% το 2017.

Με χρέος 240% του ΑΕΠ στα τέλη του 2017, ο ιδιωτικό τομέας είναι από τους πιο υπερχρεωμένους στην Ευρώπη, συνεχίζει ο οίκος αξιολόγησης και αναμένει μεσοπρόθεσμα ότι το χρέος θα παραμείνει σε υψηλά επίπεδα.

Οι S&P προειδοποιούν επίσης ότι η αυξανόμενη επικέντρωση της οικονομίας στον τουρισμό και τις κατασκευαστικές δραστηριότητες ενέχει πιθανούς κινδύνους.

Για το Κυπριακό, αναφέρεται τέλος ότι η στασιμότητα στις συνομιλίες για την επανένωση του νησιού φαίνεται ότι παραμένει, μετά την κατάρρευσή τους στην Ελβετία το 2017, ενώ ο οίκος δεν αναμένει κλιμάκωση της έντασης μεταξύ Τουρκίας και Κύπρου γύρω από το θέμα των υδρογονανθράκων.

Πηγή: ΚΥΠΕ

About Author