Μείωση πληθωρισμού ευρωζώνης στο 1,6% τον Δεκέμβριο

Μείωση πληθωρισμού ευρωζώνης στο 1,6% τον Δεκέμβριο

 


Ο ετήσιος πληθωρισμός της ζώνης του ευρώ αναμένεται να είναι 1,6% τον Δεκέμβριο του 2018, από 1,9% το Νοέμβριο του 2018, σύμφωνα με προκαταρκτική εκτίμηση που δημοσίευσε σήμερα η Στατιστική Υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Eurostat.

Αναφορικά με τα βασικά στοιχεία του πληθωρισμού στη ζώνη του ευρώ, η ενέργεια αναμένεται να έχει τον υψηλότερο ετήσιο ρυθμό τον Δεκέμβριο (5,5% έναντι 9,1% το Νοέμβριο), ακολουθούμενη από τρόφιμα, αλκοόλ και καπνό (1,8% σε σχέση με 1,9% το Νοέμβριο), τις υπηρεσίες (1,3%, σταθερές σε σύγκριση με το Νοέμβριο) και τα μη ενεργειακά βιομηχανικά αγαθά (0,4%, σταθερά σε σύγκριση με το Νοέμβριο).

Εν τω μεταξύ, το Νοέμβριο του 2018, σε σύγκριση με τον Οκτώβριο του 2018, οι τιμές παραγωγού στη βιομηχανία μειώθηκαν κατά 0,3% στη ζώνη του ευρώ (EA19), κατά 0,4% στην ΕΕ28 και κατά 1,2% στην Κύπρο. Τον Οκτώβριο του 2018, οι τιμές αυξήθηκαν κατά 0,8% και στις δύο ζώνες και μειώθηκαν στην Κύπρο κατά 0,1%. Το Νοέμβριο του 2018, σε σύγκριση με το Νοέμβριο του 2017, οι τιμές αυξήθηκαν κατά 4,0% στη ζώνη του ευρώ, κατά 4,3% στην ΕΕ28 και κατά 6,8% στην Κύπρο.

Οι τιμές παραγωγού στη βιομηχανία στη ζώνη του ευρώ τον Νοέμβριο του 2018, σε σύγκριση με τον Οκτώβριο του 2018, μειώθηκαν κατά 1,1% στον ενεργειακό τομέα, ενώ παρέμειναν σταθερές για τα κεφαλαιουχικά αγαθά, τα διαρκή και τα μη διαρκή καταναλωτικά αγαθά και αυξήθηκαν κατά 0,1% για τα ενδιάμεσα αγαθά. Οι τιμές του συνόλου της βιομηχανίας εκτός της ενέργειας παρέμειναν σταθερές.

Στην ΕΕ28, οι τιμές  μειώθηκαν κατά 1,8% στον ενεργειακό τομέα, ενώ παρέμειναν σταθερές για τα ενδιάμεσα προϊόντα, τα κεφαλαιουχικά αγαθά, τα διαρκή και μη διαρκή καταναλωτικά αγαθά. Οι τιμές του συνόλου της βιομηχανίας εκτός της ενέργειας αυξήθηκαν κατά 0,1%. Οι μεγαλύτερες μειώσεις καταγράφηκαν στην Ελλάδα (-2,7%), στις Κάτω Χώρες (-1,4%), στη Λιθουανία και στο Ηνωμένο Βασίλειο (από -1,3%) και στις υψηλότερες αυξήσεις στην Εσθονία (+ 1,7% ), τη Δανία (+ 1,2%) και τη Σουηδία (+ 0,8%).

Οι τιμές των βιομηχανικών παραγωγών στη ζώνη του ευρώ τον Νοέμβριο του 2018, σε σύγκριση με το Νοέμβριο του 2017, αυξήθηκαν κατά 10,8% στον τομέα της ενέργειας, κατά 2,6% για τα ενδιάμεσα προϊόντα, κατά 1,2% για τα κεφαλαιουχικά αγαθά και τα διαρκή καταναλωτικά αγαθά και κατά 0,2% καταναλωτικά αγαθά. Οι τιμές του συνόλου της βιομηχανίας εκτός της ενέργειας αυξήθηκαν κατά 1,5%.

Στην ΕΕ28, σημειώθηκε αύξηση κατά 12,0% στον τομέα της ενέργειας, κατά 3,0% για τα ενδιάμεσα προϊόντα, κατά 1,4% για τα διαρκή καταναλωτικά αγαθά, κατά 1,3% για τα κεφαλαιουχικά αγαθά και κατά 0,4% για τα μη διαρκή καταναλωτικά αγαθά. Οι τιμές του συνόλου της βιομηχανίας εκτός της ενέργειας αυξήθηκαν κατά 1,8%. Οι μεγαλύτερες αυξήσεις στις τιμές των βιομηχανικών παραγωγών καταγράφηκαν στο Βέλγιο (+ 9,3%), Δανία (+ 9,2%) και Εσθονία (+ 8,6%), ενώ η μόνη μείωση παρατηρήθηκε στην Ιρλανδία (-0,6%). Πηγή: ΚΥΠΕ

About Author