Μέχρι 31η Δεκεμβρίου η καταβολή των δόσεων φορολογίας

Μέχρι 31η Δεκεμβρίου η καταβολή των δόσεων φορολογίας

 


Το Τμήμα Φορολογίας με σημερινή ανακοίνωση υπενθυμίζει ότι η 31η Δεκεμβρίου είναι η τελευταία ημερομηνία καταβολής της δεύτερης δόσης της Προσωρινής Φορολογίας 2017, εταιρειών, αυτοεργοδοτούμενων και φυσικών προσώπων, των οποίων τα έσοδα δεν υπάγονται σε παρακράτηση φόρου από τον εργοδότη, και της Αυτοφορολογίας για Έκτακτη Αμυντική Εισφορά Ενοικίων δεύτερου εξαμήνου 2017 (κώδικας 604),

Πληρωμές μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2017 πραγματοποιούνται  ηλεκτρονικά μέσω jccsmart καθ’ όλο το 24ωρο/7 ημέρες την εβδομάδα, και στα κατά τόπους Επαρχιακά Γραφεία Είσπραξης Φόρων, από τις 8:00 π.μ. μέχρι τις 2:30 μ.μ.

Πληρωμές μετά από την 31η Δεκεμβρίου 2017 θεωρούνται εκπρόθεσμες, φέρουν τόκους και επιβαρύνσεις και γίνονται μόνο στα κατά τόπους επαρχιακά Γραφεία Είσπραξης Φόρων.

Επισημαίνεται ότι αναθεώρηση της Προσωρινής Φορολογίας πραγματοποιείται μόνο στα κατά τόπους επαρχιακά Γραφεία Είσπραξης Φόρων.

About Author