MC MEDIA NETWORK

Ινστιτούτο για την ασφάλεια στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας


Ο ιδρυτής και εκτελεστικός διευθυντής, Ζαχαρίας Χρυσοστόμου, μιλά στο Eurokerdos.com

- Advertisement -

Εν κατακλείδι, αυτό που κάνει μοναδική την προσέγγιση που έχουμε υιοθετήσει, βασίζεται στη θεώρηση ότι η ασφάλεια είναι μία σημαντική μεταβλητή, η οποία πρέπει να επωφελείται από μία ολιστική προσέγγιση, αλλά και από βέλτιστες πρακτικές που ακολουθούνται σε διάφορα και διαφορετικά διεθνή περιβάλλοντα. Αυτό τονίζει σε συνέντευξη στο Εurokerdos.com ο πρώην αρχηγός Αστυνομίας, Ζαχαρίας Χρυσοστόμου, ιδρυτής και Εκτελεστικός Διευθυντής του Ινστιτούτου για τη Δημόσια Ασφάλεια, την Ασφάλεια στον Κυβερνοχώρο και την Εθνική Ασφάλεια, του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Πρόκειται για ένα μοναδικό στο είδος του Κέντρο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, το οποίο από το Σεπτέμβριο θα προσφέρει εξ αποστάσεως προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης σε όλους τους τομείς της ασφάλειας, όπως είναι η δημόσια ασφάλεια, η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, η εθνική και διεθνής ασφάλεια καθώς και η διαχείριση πληροφοριών.

 

Της Νικολέττας Λιβέρα

 

Είστε ο ιδρυτής του Ινστιτούτου για τη Δημόσια Ασφάλεια, την Ασφάλεια στον Κυβερνοχώρο και την Εθνική Ασφάλεια, το οποίο εδρεύει στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Τι ακριβώς θα πραγματεύεται το Ινστιτούτο;

Στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας ιδρύσαμε το Ινστιτούτο Δημόσιας Ασφάλειας, Ασφάλειας στον Κυβερνοχώρο και Εθνικής Aσφάλειας (Institute of Public, Cyber and National Security) ένα μοναδικό στο είδος του Κέντρο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, το οποίο προσφέρει εξ αποστάσεως προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης σε όλους τους τομείς της ασφάλειας, ήτοι στη δημόσια ασφάλεια, την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο και την εθνική και διεθνή ασφάλεια και διαχείριση πληροφοριών.

 

Ποιος ο σκοπός ίδρυσης του Ινστιτούτου;

Ο σκοπός ίδρυσης του Ινστιτούτου είναι να συμβάλουμε στην κατάρτιση και προετοιμασία των υφιστάμενων  και μελλοντικών στελεχών και ηγετών των δημόσιων και ιδιωτικών οργανισμών που εμπλέκονται με οποιονδήποτε τρόπο στην ασφάλεια του πολίτη. Να τους προετοιμάσουμε για ένα, ολοένα και πιο περίπλοκο, με ταχύτατους ρυθμούς μεταβαλλόμενο και τεχνολογικά υποκινούμενο  περιβάλλον ασφάλειας.

Απώτερος στόχος είναι όπως το Ινστιτούτο Δημόσιας Ασφάλειας, Ασφάλειας στον Κυβερνοχώρο και Εθνικής Ασφάλειας, εξελιχθεί σε Κέντρο Αριστείας και επηρεάσει καταλυτικά την ανάπτυξη αυτών των τομέων, συμβάλλοντας στο όλο το φάσμα της ασφάλειας, μέσα από την έρευνα, την διδασκαλία και την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση. 

Τα πιο πάνω θα επιτευχθούν με συνέργειες και συνεργασίες που αναπτύσσουμε με άλλα επαγγελματικά και ακαδημαϊκά ιδρύματα. Ήδη το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας υπέγραψε Μνημόνιο Συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο Liverpool John Moores (LJMU) το οποίο καθορίζει τη συνεργασία μεταξύ του Ινστιτούτου μας  και του Liverpool Centre for Advanced Policing Studies (LCAPS). Αυτή η συνεργασία είχε ως αποτέλεσμα τα δύο ακαδημαϊκά ιδρύματα να προσφέρουν από κοινού κάποια από τα προγράμματα  επαγγελματικής κατάρτισης στους τομείς της Αστυνόμευσης, της Ασφάλειας και της Διερεύνησης.

 

Ποια ανάγκη οδήγησε στην Ίδρυση του Ινστιτούτου; Ποιο κενό φιλοδοξεί να καλύψει;

Να σας πω. Πρέπει καταρχάς να επισημάνω ότι το παγκόσμιο περιβάλλον σε σχέση με την ασφάλεια αλλάζει με ταχύτατους ρυθμούς, κυρίως λόγω της ραγδαίας ανάπτυξης της τεχνολογίας, του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο, των νέων μορφών εγκλήματος, τις ανεξέλεγκτες μετακινήσεις μεγάλων μαζών από μία χώρα σε άλλη και τις  σχέσεις εγκληματικών ομάδων με την τρομοκρατία και την χρηματοδότηση της. Ως εκ τούτου τα θέματα που σχετίζονται με την δημόσια και εθνική ασφάλεια γίνονται ολοένα και πιο σύνθετα και ασαφή. Τρανό παράδειγμα ασάφειας μεταξύ δημόσιας και εθνικής ασφάλειας, αποτέλεσαν μια σειρά από γεγονότα, λάθη και παραλείψεις που έδειξαν πόσο διάτρητο ήταν το σύστημα ασφάλειας των ΗΠΑ και τα οποία είχαν ως αποτέλεσμα τις τρομοκρατικές επιθέσεις την 11/9/2001. Αυτό αποτέλεσε την απαρχή για την υιοθέτηση τόσο από τις  ΗΠΑ όσο και  την ΕΕ, σε πολιτικό και επιχειρησιακό επίπεδο, μιαs εντελώς  διαφορετικήs προσέγγισης  σε ότι αφορά το κεφάλαιο ασφάλεια.  Υιοθέτησαν το δόγμα αν θέλετε, ότι η Δημόσια και Εθνική Ασφάλεια αποτελούν μέρος ενός ενιαίου συνόλου, είναι συγκοινωνούντα δοχεία και έτσι πρέπει να αντιμετωπίζονται.

Εκείνο, λοιπόν, που αποτέλεσε το έναυσμα για την πρωτοβουλία ίδρυσης του Ινστιτούτου, είναι ότι ενώ σε πολιτικό και επιχειρησιακό επίπεδο, υπήρξε αυτή η στροφή στο θέμα της ασφάλειας, η ακαδημαϊκή κοινότητα δεν ακολούθησε αυτή την πορεία. Ως εκ τούτου, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας είναι ίσως το πρώτο στον κόσμο που έθεσε όλες τις θεματικές που αφορούν την ασφάλεια κάτω από τον ίδιο πυλώνα, υιοθετώντας μια ολιστική προσέγγιση σε αυτό τον ύψιστης σημασίας τομέα. Την προσέγγιση της «Συγκλίνουσας Ασφάλειας» που αναφέρθηκε για πρώτη φορά από το Ινστιτούτο Δημόσιας Ασφάλειας, Ασφάλειας στον Κυβερνοχώρο και Εθνικής Ασφάλειας του Πανεπιστημίου Λευκωσίας  και την οποία θεωρούμε πολύ σημαντική, έχοντας υπόψιν τον ρόλο που η τεχνολογία, η έρευνα και η επιστήμη διαδραματίζουν σε ό,τι αφορά τη δημόσια και εθνική ασφάλεια.

Εν κατακλείδι, αυτό που κάνει μοναδική την προσέγγιση που έχουμε υιοθετήσει, βασίζεται στη θεώρηση ότι η ασφάλεια είναι μία σημαντική μεταβλητή η οποία πρέπει να επωφελείται από μία ολιστική προσέγγιση, αλλά και από βέλτιστες πρακτικές που ακολουθούνται σε διάφορα και διαφορετικά διεθνή περιβάλλοντα. 

 

Εκτός από εσάς, ποιοί άλλοι το στελεχώνουν;

Εκτός από το τοπικό υποστηρικτικό προσωπικό, πρέπει να πω ότι πρόκειται για μια πρωτοβουλία που επεκτείνεται πολύ πέραν των γεωγραφικών ορίων της Κύπρου και που υποστηρίζεται από προσωπικότητες διεθνούς κύρους και εμβέλειας, οι οποίες συμμετέχουν στη Συμβουλευτική Επιτροπή του Ινστιτούτου (Advisory Board) ήτοι ο πρώην Διευθυντής του FBI, κ.  Louie Freeh, ο υφιστάμενος Εκτελεστικός Διευθυντής της Ευρωπαϊκής  Αστυνομικής Ακαδημίας (CEPOL), κ. Detlef Schroeder, ο υφιστάμενος Εκτελεστικός Διευθυντής του College of Policing, και Αρχηγός Αστυνομίας, Mike Cunningham και ο πρώην Αρχηγός Αστυνομίας του Λίβερπουλ και νυν καθηγητής του Πανεπιστημίου Liverpool John Moores University, Sir Jon Murphey.

Πρέπει επίσης να τονίσω ότι οι καθηγητές που συνεργάζονται με το Ινστιτούτο, είναι καταξιωμένοι σε διεθνές επίπεδο στον τομέα τους και προέρχονται από πολύ καλά πανεπιστήμια της Αυστραλίας, Ηνωμένου Βασιλείου, Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής αλλά και το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Αρκεί να αναφέρω ότι αρκετοί από αυτούς έχουν συγγράψει βιβλία στον τομέα τους που χρησιμοποιούνται για σκοπούς διδασκαλίας από πανεπιστήμια σε ολόκληρο τον κόσμο.

Παράλληλα το Ινστιτούτο πλαισιώνεται και υποστηρίζεται από Ακαδημαϊκό Συμβούλιο μέλη του οποίου είναι επίσης διακεκριμένοι καθηγητές από το εξωτερικό και το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας.

 

Σε ποιούς τομείς θα στραφεί το εκπαιδευτικό πρόγραμμα; Ποιά μαθήματα προγραμματίζονται;

Το Ινστιτούτο  προσφέρει προγράμματα επαγγελματικής  εκπαίδευσης στους ακόλουθους  τομείς:

  • Αστυνόμευση, Ασφάλεια και Διερεύνηση
  • Ασφάλεια στον Κυβερνοχώρο
  • Εθνική και Διεθνή Ασφάλεια και Διαχείριση Πληροφοριών

Προσφέρει επίσης εκπαίδευση στη Δικανική Ψυχολογία.

Πιο συγκεκριμένα τον Σεπτέμβριο του τρέχοντος έτους προγραμματίζονται τα πρώτα έξη και τον Ιανουάριο του 2021 τα υπόλοιπα πέντε από τα ακόλουθα προγράμματα εκπαίδευσης.

– Police Leadership and Crises Management

– Terrorism Security and Policing

– Psychology of Criminal Behaviour

– Financial Investigation: Introduction to Money Laundering and Criminal Asset   Recovery

– Police and the Media

– Digital Forensics and Cybercrime Investigation

– The Psychology of Investigative Interviewing

– Offender Profiling and Behavioural Investigative Advice

– Security Management

– Evidence based policing

– Forensic Investigation

Παράλληλα στο εγγύς μέλλον το Ινστιτούτο θα προσφέρει τα ακόλουθα προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.

  • Cybersecurity Strategy
  • Cybersecurity Awareness
  • International Security and Intelligence
  • National Security Studies
  • Counter Terrorism Intelligence
  • Cyber Intelligence

 

Σε ποιούς απευθύνονται τα μαθήματα; Γενικότερα το Ινστιτούτο, ποιούς θεωρεί ως τους δυνητικούς του συνεργάτες;

Ο στόχος του Ινστιτούτου είναι να προσφέρει άρτια επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση σε οργανισμούς επιβολής του νόμου, αστυνομικούς οργανισμούς, υπηρεσίες ασφάλειας, υπηρεσίες πληροφοριών, αντίστοιχα υπουργεία, ιδιωτικούς οργανισμούς ασφάλειας, επιχειρήσεις ιδιαίτερα στο θέμα της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο, νομικούς, δημοσιογράφους, δικαστές, ιατροδικαστές και άλλους επαγγελματίες.

 

Πότε θα αρχίσουν τα μαθήματα;

Τα πρώτα έξη προγράμματα εκπαίδευσης αρχίζουν τέλος Σεπτεμβρίου.

 

Η δημόσια ασφάλεια, η εθνική ασφάλεια και η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο δεν είναι αόριστες έννοιες αλλά συνιστούν ζωτικούς τομείς για κάθε σύγχρονο κράτος. Ποιά δεδομένα επικρατούν στην Κύπρο;

Τα διεθνή στατιστικά στοιχεία κατατάσσουν την χώρα μας ως μία από τις πλέον ασφαλείς χώρες στον κόσμο σε ό,τι αφορά τη δημόσια ασφάλεια. Αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί πέραν του υψηλού επιπέδου ασφάλειας και ποιότητας ζωής, τούτο επιδρά θετικά στην οικονομία του τόπου μέσα από την προσέλκυση επενδύσεων αλλά και τουρισμού και φοιτητών από το εξωτερικό. Δεν είναι τυχαίο που τόσο το Υφυπουργείο Τουρισμού και προηγουμένως ο ΚΟΤ είχε και έχει ως προμετωπίδα προβολής της χώρας μας το πολύ καλό επίπεδο δημόσιας ασφάλειας ενώ το ίδιο πράττουν τα πανεπιστήμια της χώρας μας για την προσέλκυση ξένων φοιτητών.

Ωστόσο στο ζήτημα της εθνικής ασφάλειας τα δεδομένα περιπλέκονται. Η γεωπολιτική και γεωστρατηγική θέση της χώρας μας, είναι τόσο σημαντική που αποτέλεσε από τα βάθη των αιώνων αιτία για πολλά δεινά που βίωσε ο λαός  μας. Η κατάσταση ως έχει σήμερα με την συνέχιση της κατοχής του 37% του εδάφους της Κυπριακής Δημοκρατίας από την Τουρκία και την παρουσία δεκάδων χιλιάδων τούρκων στρατιωτών, καθιστούν την χώρα μας πολύ ευάλωτη σε ότι αφορά την εθνική της ασφάλεια. Είναι για αυτό το λόγο που σε μετρήσεις στο γενικότερο ζήτημα της ασφάλειας  όπου λαμβάνεται υπόψη τόσο η δημόσια όσο και η εθνική ασφάλεια, η Κύπρος παρουσιάζεται αρκετά πιο πίσω σε σχέση με τις στατιστικές που αφορούν μόνο την δημόσια ασφάλεια.

Από την άλλη, η χώρα μας διαθέτει κατάλληλα καταρτισμένες Υπηρεσίες και μηχανισμούς για την πρόληψη ή/και διαχείριση υβριδικών  απειλών όπως είναι οι κυβερνοεπιθέσεις  κατά της Δημόσιας και Εθνικής της Ασφάλειας. Ωστόσο η διεθνής εμπειρία καταδεικνύει ότι απαιτείται συνεχής εγρήγορση και συνεργασία σε όλα τα επίπεδα του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα για να αντιμετωπιστούν στο μέγιστο δυνατό βαθμό αυτές οι υβριδικές απειλές.

 

Το ζήτημα ασφαλώς δεν απασχολεί μόνον τα κράτη αλλά είναι ύψιστης σημασίας και για ιδιωτικούς οργανισμούς.

Έχετε απόλυτο δίκαιο. Τα επίπεδα ασφάλειας σε ένα κράτος όπως έχω προαναφέρει, επηρεάζουν και τον βαθμό προσέλκυσης επενδύσεων, τουρισμού, ξένων φοιτητών και άρα την οικονομία του τόπου. Σε ότι δε αφορά τις επιχειρήσεις και γενικά τους ιδιωτικούς οργανισμούς, το πρόβλημα της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο λαμβάνει τεράστιες  διαστάσεις.  Αρκεί να αναφέρω ότι ο Γενικός Γραμματέας της ΙΝΤΕΡΠΟΛ κ. Jurgen Stock, τον Ιανουάριο του τρέχοντος έτους στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ δήλωσε ότι το έγκλημα στον κυβερνοχώρο αναμένεται ότι θα στοιχήσει το 2021 στην παγκόσμια οικονομία έξη τρισεκατομμύρια δολάρια. Τόνισε δε ότι απαιτείται η συνεργασία μεταξύ του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα σε παγκόσμιο επίπεδο για να αντιμετωπιστεί αυτή η απειλή. Μια απειλή που προσωπικά πιστεύω, θα πάρει ακόμα μεγαλύτερες διαστάσεις ένεκα της πανδημίας που εξανάγκασε την υφήλιο να αυξήσει κατακόρυφα τη χρήση του διαδικτύου, χωρίς να έχουν γίνει όλα όσα έπρεπε να γίνουν για την, στο μέγιστο δυνατό βαθμό, θωράκιση των επιχειρήσεων από το έγκλημα στον κυβερνοχώρο και τις κυβερνοεπιθέσεις.

 

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Ινστιτούτου: www.unic.ac.cy/securityinstitute

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ