Ευρωεκλογές 2019: Τί κρίνει ποσοστά κομμάτων και έκτη έδρα;

Ευρωεκλογές 2019: Τί κρίνει ποσοστά κομμάτων και έκτη έδρα;

Του ΝΙΚΟΥ Γ. ΣΥΚΑ, Σύμβουλος Στρατηγικής, Επικοινωνίας & Καινοτομίας

Στην τελική ευθεία για τις Ευρωεκλογές, ο κατακερματισμός και η πρωτοφανής ρευστότητα του πολιτικού τοπίου, σε συνδυασμό με τα επίμονα υψηλά ποσοστά της αδιευκρίνιστης ψήφου, παρέχουν τη δυνατότητα στα κόμματα –με δόρυ τη δημιουργικότητα και την καινοτομία– να διεισδύσουν σε τεράστιες δεξαμενές ψηφοφόρων που είναι ακόμα διαθέσιμες. Η ασύμμετρη δύναμη της πολιτικής επικοινωνίας αναδεικνύεται όταν η online φήμη και το προσωπικό branding συνδυάζονται με καινοτόμες κινήσεις επί του εδάφους – δημιουργικά προγράμματα, επιτόπου επισκέψεις και προσωπική επαφή με τους πολίτες.

Στο παρόν άρθρο παρουσιάζεται μια εκλογική καινοτομία η οποία θα μπορούσε να δώσει το πλεονέκτημα στην πολιτική παράταξη που θα επέλεγε να την εφαρμόσει. Καινοτομία σημαίνει απτά αποτελέσματα εδώ και τώρα – και όχι μόνο «storytelling». Συγκεκριμένα, εισηγούμαι την εξαγγελία ενός νέου Σχεδίου με τίτλο «Τοπικές καινοτομίες – ευρωπαϊκός αντίκτυπος» με κύριο άξονα τη δημιουργία Περιφερειών Καινοτομίας που να καλύπτουν όλους τους Δήμους και τις Κοινότητες της Κύπρου.
Τα τελευταία χρόνια –σε πολλούς Οικισμούς της Ευρώπης και της Αμερικής– έχει εξελιχθεί η έννοια των Περιφερειών Καινοτομίας «Innovation Districts» οι οποίες συνδυάζουν όλες τις πτυχές του οικοσυστήματος καινοτομίας:

1. Τις εταιρείες, τους θεσμούς, τους οργανισμούς και τα διάφορα κίνητρα και μοχλούς «innovation drivers» που δίνουν ώθηση στην καινοτομία.

2. Τις κατάλληλες υποδομές και διευκολύνσεις που προωθούν την ενοποίηση του χώρου και τη συνδεσιμότητα.

3. Την ενδυνάμωση των σχέσεων και τη στενή συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων μερών – δημιουργία κουλτούρας καινοτομίας. Το οικοσύστημα καινοτομίας αποτελεί μια συνεργιστική σχέση μεταξύ των ανθρώπων, των εταιρειών και του γεωγραφικού χώρου που ενθαρρύνει την ανάπτυξη ιδεών και επιταχύνει την εμπορευματοποίηση των καινοτομιών.

Η συνεργασία των Τοπικών Αρχών σε θέματα διαχείρισης καινοτομίας και ευρωπαϊκών προγραμμάτων: α) Επιτυγχάνει την απαραίτητη κρίσιμη μάζα από πλευράς υποδομών, πόρων και εμπειρογνωμοσύνης και β) φέρνει μαζί όλους τους βασικούς εταίρους της καινοτομίας, αξιοποιώντας τα δομικά χαρακτηριστικά, τις κρίσιμες σχέσεις, την εγγύτητα και την αμεσότητα των Τοπικών Αρχών με την κοινωνία των πολιτών.

Στόχος του Σχεδίου «Τοπικές καινοτομίες – ευρωπαϊκός αντίκτυπος» είναι η ανάπτυξη νέων προϊόντων / υπηρεσιών και λύσεων, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες, τις ανάγκες, τις δυνατότητες και κυρίως τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της κάθε περιοχής. Οι νέες καινοτομίες θα πρέπει να παράγουν πρόσθετη αξία τόσο σε τοπικό / περιφερειακό όσο και πανευρωπαϊκό επίπεδο. Μέσα από το έργο αυτό οι τοπικές κοινωνίες θα έχουν τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν στο μέγιστο δυνατό βαθμό τα διάφορα ευρωπαϊκά προγράμματα όπως είναι ο Ορίζοντας Ευρώπη, η Ψηφιακή Ευρώπη, τα ταμεία της πολιτικής συνοχής κ.ά.
Το προτεινόμενο Πρόγραμμα θα συντονίζεται σε διαρκή βάση από την Ομάδα Μελετών –με ειδικές γνώσεις και πείρα σε θέματα καινοτομίας– του πολιτικού κόμματος που θα επέλεγε να το υλοποιήσει. Η βοήθεια και καθοδήγηση που θα παρέχεται προς τις Τοπικές Αρχές / Startups: α) Αφορά στην ετοιμασία των προτάσεων για διεκδίκηση χρηματοδότησης από ευρωπαϊκά και άλλα προγράμματα και β) καλύπτει ολόκληρο τον κύκλο της καινοτομίας – από την έρευνα και την ανάπτυξη της αρχικής ιδέας μέχρι το μετασχηματισμό της σε καινοτομία.

Η πρωτοβουλία «Τοπικές καινοτομίες – ευρωπαϊκός αντίκτυπος» θα μπορούσε να εξαγγελθεί προεκλογικά σε δημοσιογραφικές διασκέψεις και συγκεντρώσεις σε κάθε επαρχία ξεχωριστά –εντός των επόμενων ημερών και βδομάδων– στο πλαίσιο των οποίων οι υποψήφιοι Ευρωβουλευτές θα πραγματοποιούν περιοδείες και επιτόπου επισκέψεις σε Δήμους και Συμπλέγματα Κοινοτήτων. Στόχος η προσωπική επαφή με όλους τους βασικούς εταίρους της καινοτομίας αλλά και τους απλούς πολίτες / δημιουργούς. Η άμεση αυτή επαφή και ενημέρωση για τα προβλήματα, τις ανάγκες αλλά και για τις δυνατότητες και τα συγκριτικά πλεονεκτήματα των τοπικών κοινωνιών, θα βοηθούσε στον καλύτερο δυνατό σχεδιασμό και υλοποίηση του Προγράμαματος. Για τις περιοδείες και τις επί τόπου επισκέψεις των υποψήφιων Ευρωβουλευτών θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί minibus με σύνθημα τον τίτλο του Σχεδίου «Τοπικές καινοτομίες – ευρωπαϊκός αντίκτυπος».

Η υλοποίηση του πιο πάνω Προγράμματος μπορεί να αποτελέσει ένα νέο μοχλό αναπτυξιακής μεταρρύθμισης και ενίσχυσης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Η δημιουργία Περιφερειών / Συμπλεγμάτων Καινοτομίας με αυξημένη οικονομική, επιστημονική και τεχνική επάρκεια: α) Διασφαλίζει την αποτελεσματικότητα στη διαχείριση ευρωπαϊκών προγραμμάτων, β) δίνει τη δυνατότητα στις Τοπικές Αρχές να υλοποιήσουν καινοτόμα έργα και προγράμματα υπερτοπικής σημασίας και να αξιοποιήσουν τις αναπτυξιακές ευκαιρίες που υπάρχουν και γ) επιφέρει πολλαπλά οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά οφέλη. Περίπου τα δύο τρίτα της οικονομικής ανάπτυξης της Ευρώπης κατά τις τελευταίες δεκαετίες είχαν ως κινητήρια δύναμη την καινοτομία.

Η κρίσιμη μάζα, οι οικονομίες κλίμακας και οι συνέργειες που επιτυγχάνονται μέσα από τις διαδημοτικές και διακοινοτικές συνεργασίες επιτρέπουν την ύπαρξη ειδικού προσωπικού που θα αναλάβει τα ευρωπαϊκά προγράμματα και θα διαχειριστεί πιο αποτελεσματικά την καινοτομία.

Το Σχέδιο «Τοπικές καινοτομίες – ευρωπαϊκός αντίκτυπος» μπορεί να λειτουργεί παράλληλα, ενισχυτικά και συμπληρωματικά ως προς άλλα παρόμοια προγράμματα και αφορά κυρίως:

1. Δήμους και Κοινότητες, Αναπτυξιακές Εταιρείες, ΜΚΟ και άλλους Τοπικούς Φορείς.

2. Τομείς όπως είναι οι Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες, οι Έξυπνες Υποδομές, η Κυκλική Οικονομία, η Κοινωνική Επιχειρηματικότητα κ.ά.

3. Πρωτοβουλίες και δράσεις για άντληση κονδυλίων –μέσω χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων– που είναι διαθέσιμα τοπικά, περιφερειακά, εθνικά και ευρωπαϊκά για τις Startup / Spinoff επιχειρήσεις.

Τα αποτελέσματα των επικείμενων Ευρωεκλογών –ποσοστά κομμάτων και έκτη έδρα– σε μεγάλο βαθμό θα κριθούν από την πολιτική δημιουργικότητα, τις καινοτόμες προτάσεις και τη στρατηγική επικοινωνίας. Μια έξυπνη κίνηση στην προεκλογική σκακιέρα μπορεί να προσδώσει πολιτική υπεραξία και ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, δημιουργώντας ταυτόχρονα αμοιβαίο όφελος / κοινό καλό (π.χ. πιο βιώσιμους και ανθεκτικούς οικισμούς).

 

Categories: ΑΠΟΨΕΙΣ

About Author