MC MEDIA NETWORK

Στοίχημα η ενίσχυση της βιομηχανίας

Η Κυβέρνηση από τη μια και οι τράπεζες από την άλλη θα επιδιώξουν, η κάθε πλευρά με το δικό της τρόπο, να στηρίξουν και να ενισχύσουν τον κλάδο της βιομηχανίας

Η συνεισφορά της βιομηχανίας στο ΑΕΠ κυμαίνεται σήμερα στο 8% περίπου. Καθόλου ευκαταφρόνητο ποσοστό, ωστόσο υπολείπεται αρκετά από τον τουρισμό και την αγορά ακινήτων, κλάδοι οι οποίοι θεωρούνται η ατμομηχανή της οικονομίας μας.

- Advertisement -

Η Κυβέρνηση θα ήθελε να δει το ποσοστό αυτό να αυξάνεται, καθώς μια τέτοια εξέλιξη θα έχει πολλαπλά οφέλη για την οικονομία. Και προς αυτή την κατεύθυνση στοχεύει να ενισχύσει τον κλάδο με σχέδια χρηματοδότησης μέσω τραπεζών, αλλά και με ευρωπαϊκά κονδύλια τα οποία προορίζονται για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, καθώς και για την τεχνολογική τους αναβάθμιση.

Από την πλευρά τους οι τράπεζες δηλώνουν έτοιμες να στηρίξουν τις επιχειρήσεις του κλάδου, με την προϋπόθεση βέβαια ότι αυτές θα είναι σε θέση να εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους. Μάλιστα προς το σκοπό αυτό ετοιμάζουν ειδικά σχέδια τα οποία θα διευκολύνουν τη διαδικασία χρηματοδότησης των επιχειρήσεων, αρκεί, όπως έχει προαναφερθεί να υπάρχει η απαραίτητη εξασφάλιση.

Έξι πυλώνες

Αναλυτικότερα, μιλώντας για τη νέα βιομηχανική πολιτική που καλύπτει την περίοδο 2019 – 2030, η αρμόδια υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας Νατάσα Πηλείδου τόνισε ότι στόχος είναι η αύξηση της συνεισφοράς του κλάδου στο ΑΕΠ, η αύξηση της παραγωγικότητας, της καινοτομίας και των εξαγωγών. Προς αυτή την κατεύθυνση έχουν ετοιμαστεί έξι στρατηγικοί πυλώνες υλοποίησης:

1. Δημιουργία υποστηρικτικών υποδομών.

2. Βελτίωση βιομηχανικού και επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

3. Καινοτομία, ψηφιοποίηση και τεχνολογική αναβάθμιση βιομηχανίας.

4. Ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων για επαγγελματική σταδιοδρομία στη βιομηχανία.

5. Ενίσχυση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση.

6. Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της πρόσβασης στη διεθνή αγορά.

Παροχή κινήτρων

Όσον αφορά στην παροχή κινήτρων μέσω σχεδίων χορηγιών, η αρμόδια για τη βιομηχανία υπουργός, ανέφερε:

• Σχετικά με τα σχέδια χορηγιών 2014-2020 για ενίσχυση μεταποιητικού τομέα και επιχειρηματικότητας, δόθηκαν εγκρίσεις €118 εκατ. σε 3.776 δικαιούχους, εκ των οποίων οι 1.648 ΜμΕ. Έως σήμερα παραχωρήθηκαν €79 εκατ.

• Για το 2021, από Φεβρουάριο έως σήμερα προκηρύχθηκαν σχέδια €121 εκατ. στο πλαίσιο της πολιτικής για εμπροσθοβαρή διάθεση πόρων για να δοθεί το κίνητρο στις επιχειρήσεις να επανεκκινήσουν μετά την πανδημική κρίση.

• Το σημαντικό είναι πως τους επόμενους μήνες η Κυβέρνηση προχωρεί με νέες προκηρύξεις που θα αυξήσουν το συνολικό ποσό στα €166 εκατ. διπλάσια απ’ ότι ολόκληρη την προηγούμενη προγραμματική περίοδο. Συνολικά, σημείωσε η Νατάσα Πηλείδου έχουν εξασφαλιστεί τριπλάσιοι πόροι για να διατεθούν στην επιχειρηματικότητα και πράσινη ανάπτυξη την επόμενη 7ετία.

Ειδικά για τη βιομηχανία, στη νέα προγραμματική περίοδο 2021-2027 προκηρύχθηκε σχέδιο χορηγιών για την ενίσχυση του τομέα ύψους €50 εκατ. Το σχέδιο δέχθηκε 453 αιτήσεις οι οποίες καλύπτουν το σύνολο του διαθέσιμου προϋπολογισμού.

Όσον αφορά στις νέες προκηρύξεις, αναφέρεται ότι για τα τέλη του 2021 προνοείται: Δημιουργία, εκσυγχρονισμός και ψηφιακή αναβάθμιση επιχειρήσεων μεταποίησης και εμπορίας γεωργικών προϊόντων €25 εκατ.

Αρχές 2022: Πρόγραμμα παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών σε ΜμΕ €5 εκατ., με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων. Ψηφιακή Αναβάθμιση των επιχειρήσεων €20 εκατ.

Εντός 2022: Ενεργειακή αναβάθμιση επιχειρήσεων €40 εκατ. Ενθάρρυνση της κυκλικής οικονομίας €13 εκατ. Ενθάρρυνση εγκατάστασης συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας, €80 εκατ.

Τράπεζες και χρηματοδότηση

Ωστόσο, πέραν από τα σχέδια χορηγιών που εφαρμόζει το Υπουργείο, δίνοντας κίνητρα σε επιχειρήσεις να υλοποιήσουν τους στόχους της νέας Βιομηχανικής Πολιτικής, η Νατάσα  Πηλείδου αναγνωρίζει ότι απαιτείται και η εξεύρεση μηχανισμών για διευκόλυνση του δανεισμού των επιχειρήσεων από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Προς αυτή την κατεύθυνση το Υπουργείο έχει ξεκινήσει διάλογο τόσο με τον Σύνδεσμο Τραπεζών Κύπρου, όσο και απευθείας με τις τράπεζες.

Και εδώ μπαίνει ο ρόλος των τραπεζών και η διαδικασία χρηματοδότησης των επιχειρήσεων της βιομηχανίας. Ειδικότερα, το θέμα της χρηματοδότησης αναλύθηκε στα πλαίσια εργαστηρίου που διοργάνωσε το υπουργείο και στο οποίο παρευρέθηκαν και μίλησαν εκπρόσωποι εμπορικών τραπεζών. Ο Βύρωνας Βύρωνος εκ μέρους της Τράπεζας Κύπρου ανέφερε μεταξύ άλλων ότι «έχουμε τη διάθεση να δώσουμε την αναγκαία χρηματοδότηση σε όσες επιχειρήσεις το χρειάζονται αρκεί να είμαστε σίγουροι ότι θα μπορέσουν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους».

Αφού σημείωσε ότι «είμαστε στο τέλος του τούνελ των μη εξυπηρετούμενων δανείων», επισήμανε ότι «ο νέος δανεισμός επικεντρώνεται σε επιλεγμένους κλάδους της οικονομίας, οι οποίοι είναι συμβατοί με το προφίλ κινδύνου της τράπεζας. Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2021, ο νέος δανεισμός ανήλθε σε 894 εκατ., αυξημένος κατά 30% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Η τράπεζα θα συνεχίσει να διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στη χρηματοδότηση επιχειρήσεων και στους τομείς της οικονομίας όπως είναι ο τουρισμός, το εμπόριο, οι κατασκευές, η βιομηχανία και σε αναπτυσσόμενους τομείς όπως είναι η ενέργεια, η τεχνολογία, η υγεία και η εκπαίδευση».

Ο κ. Βύρωνος ανακοίνωσε μάλιστα το νέο σχέδιο δανεισμού της Τράπεζας Κύπρου για ενεργειακή αναβάθμιση των επιχειρήσεων. Παράλληλα, σημείωσε ότι η τράπεζα έχει βοηθήσει πελάτες της να εξέλθουν της πανδημίας, δημιουργώντας το επιχειρηματικό σχέδιο restart, το οποίο απευθύνεται σε αυτοτελώς εργαζόμενους, μικρές, μικρομεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις.

Με τη σειρά του, ο Ανδρέας Παπαδόπουλος από την Ελληνική Τράπεζα αναφερόμενος στο θέμα της χρηματοδότησης, τόνισε δύο στοιχεία τα οποία έχουν ιδιαίτερη σημασία για μια τράπεζα, ώστε να προχωρήσει στη δανειοδότηση μιας επιχείρησης. Το πρώτο είναι η ιδία συνεισφορά από πλευράς εταιρειών και το δεύτερο είναι το κομμάτι της εξασφάλισης, το οποίο συνήθως αφορά σε εξασφάλιση ακινήτου. Αν δεν βάλει εξασφάλιση ο πελάτης, μπορεί να μην έχει τόσο μεγάλη αφοσίωση στις εργασίες του και κατ’ επέκταση στην αποπληρωμή του δανείου, ανέφερε. Παράλληλα επισήμανε ότι όταν δεν παρέχει εξασφάλιση ο πελάτης, τότε το επιτόκιο που προκύπτει μέσα από την αξιολόγηση των τραπεζών, είναι αποτρεπτικό για τον δανεισμό.

Νέο προϊόν

Ο κ. Παπαδόπουλος υπογράμμισε ότι η Ελληνική Τράπεζα δουλεύει πυρετωδώς και πριν το τέλος του χρόνου θα έχει έτοιμο ένα προϊόν που θα υποβοηθεί αυτό το κομμάτι, ώστε με μικρή ή και καθόλου εξασφάλιση, η τράπεζα να μπορεί να δανείζει με ελκυστικά επιτόκια τις επιχειρήσεις. «Δεν σημαίνει όμως ότι επειδή έχουμε το εργαλείο, θα δανείσουμε», τόνισε χαρακτηριστικά. Τι θα απαιτείται από πλευράς της επιχείρησης; Θα απαιτείται η ικανότητα αποπληρωμής.

Η Ελληνική Τράπεζα, σημείωσε, βρίσκεται στην καλύτερη θέση που βρισκόταν ποτέ στην ιστορία της όσον αφορά στην ευρωστία. Οπόταν είμαστε έτοιμοι να βρούμε λύσεις. Πρέπει και οι επιχειρήσεις να κάνουν ότι χρειάζεται από την πλευρά τους, επισήμανε.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ