MC MEDIA NETWORK

Κρατικές εγγυήσεις, ένα σίριαλ με ανοιχτό τέλος


Το ταλαιπωρημένο νομοσχέδιο για τις κρατικές εγγυήσεις οδηγείται στην ολομέλεια της Πέμπτης 22 Απριλίου, στην τελευταία ολομέλεια της παρούσας κοινοβουλευτικής περιόδου, για ψήφιση, χωρίς να είναι ξεκάθαρο τι θα ψηφιστεί και αν τελικά θα αξιοποιηθεί από τον τραπεζικό τομέα.

Η συζήτηση στην έκταση συνεδρίαση της Επιτροπής Οικονομικών επιβεβαίωσε το χάσμα μεταξύ κυβέρνησης και κομμάτων της αντιπολίτευσης (με τον Νικόλα Παπαδόπουλο να βάζει στον στόχαστρό του τον υπουργό Οικονομικών, Κωνσταντίνο Πετρίδη) σε ότι αφορά την οικονομική πολιτική και όχι μόνο για τις κρατικές εγγυήσεις.

- Advertisement -

Το νομοσχέδιο με τίτλο «Ο περί της έκδοσης Κυβερνητικών Εγγυήσεων προς πιστωτικά ιδρύματα για την παραχώρηση δανείων σε επιχειρήσεις και αυτοτελώς εργαζόμενους Νόμος του 2021», προβλέπει την παροχή κρατικής εγγύησης ύψους 70% σε νέο τραπεζικό δανεισμό συνολικού ύψους 1 δις. ευρώ.

Η απόδοση της εγγύησης δεν είναι αυτόματη, αλλά οι τράπεζες θα πρέπει να τη ζητήσουν, ενώ τα δάνεια θα δίνονται με τραπεζικά κριτήρια, δηλαδή θα πρέπει να τεκμηριώνεται η ικανότητα αποπληρωμής. Εν ολίγοις δεν πρόκειται για «δωρεάν χρήμα», με το κράτος να επιδοτεί επιχειρήσεις και αυτοτελώς εργαζόμενους που πλήττονται από την πανδημία. Γιατί τότε χρειάζεται η κρατική εγγύηση; Καθιστά το δανεισμό φθηνότερο και μεγαλώνει την όρεξη της τράπεζας για ανάληψη ρίσκου εγκρίνοντας δάνεια που υπό άλλες περιπτώσεις θα απέρριπτε.

Σε ότι αφορά το επιτόκιο για μια μικρομεσαία επιχείρηση ή έναν αυτοτελώς εργαζόμενο θα ανέρχεται ως ακολούθως:

-Για ένα εξασφαλισμένο δάνειο χρονικής διάρκειας μέχρι ένα έτος στο 0,75% και με χωρίς εξασφάλιση στο 1,25%.

-Για ένα εξασφαλισμένο δάνειο χρονικής διάρκειας μέχρι 3 έτη στο 1% και με χωρίς εξασφάλιση στο 1,50%.

-Για ένα εξασφαλισμένο δάνειο χρονικής διάρκειας μέχρι 6 έτη στο 1,50% και με χωρίς εξασφάλιση στο 2%.

«Η προσδοκία είναι ότι, με το πέρας της κρίσης οι επιχειρήσεις που θα αντλήσουν τον νέο φτηνό δανεισμό για λόγους ρευστότητας, θα καταστούν βιώσιμες ούτως ώστε να είναι σε θέση να τον αποπληρώσουν. Η κυβερνητικές εγγυήσεις, θα ενεργοποιηθούν ούτως ώστε να καλύψουν ενδεχόμενες ζημιές αυτών που δεν θα τα καταφέρουν, αυξάνοντας το δημόσιο χρέος  προς όφελος των επιχειρήσεων και των θέσεων εργασίας  και της οικονομίας ευρύτερα», ανέφερε χθες στην Επιτροπή Οικονομικών ο υπουργός Οικονομικών.

Η διαφάνεια

Η βασική επιφύλαξη της αντιπολίτευσης αφορά στο ποιοι θα λάβουν δάνειο με κρατική εγγύηση και για να διασφαλιστεί η διαφάνεια ζητούν την εμπλοκή του Γενικού Ελεγκτή. Αν τελικά περάσει η εμπλοκή της Ελεγκτικής Υπηρεσίας τότε η νομοθεσία μπορεί να καταστεί ανενεργή και να μην αξιοποιηθεί από τις τράπεζες. Το αντεπιχείρημα στην επιφύλαξη της αντιπολίτευσης είναι ότι έχει αλλάξει ο τρόπος δανεισμού και οι τράπεζες είναι οι πρώτες που θέλουν να χορηγήσουν βιώσιμα δάνεια.

Για να διασφαλιστεί ο μη αποκλεισμός των μικρών επιχειρήσεων το νομοσχέδιο προβλέπει ότι εγγυήσεις 300 εκατ. ευρώ θα αφορά μικρές επιχειρήσεις ως 5 εργαζομένους, για τις οποίες η κρατική εγγύηση αυξήθηκε από το 70% στο 85%.

Επιπλέον, για να απαντηθεί το αίτημα για διαφάνεια το νομοσχέδιο μεταξύ άλλων  προβλέπει:

-Κριτήριο κατανομής των κυβερνητικών εγγυήσεων στα πιστωτικά ιδρύματα  είναι η συμβολή αυτών στις συνολικές εγχώριες καταθέσεις κατά την 31/12/2020.

-Το ανώτατο ύψος της κυβερνητικής  εγγύησης δεν θα υπερβαίνει το 25% των συνολικών πρωτοβάθμιών και δευτεροβάθμιων κεφαλαίων κατά την 31/12/2020.

-Το Γενικό Λογιστήριο έχει υποχρέωση να υποβάλει ανά διμηνία έκθεση που να ενημερώνει τον Υπουργό για τη διαδικασία παραχώρησης και παρακολούθησης των κυβερνητικών εγγυήσεων  και ο Υπουργός θα προβαίνει σε ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών  της Βουλής των Αντιπροσώπων ανά τριμηνία για τα Ευρήματα της Έκθεσης του Γενικού Λογιστηρίου. Σημειώνεται ότι, από τον Ιούνιο του 2015, ανατέθηκε στο Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας, στη βάση σχετικής απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου, ημερομηνίας 3/6/2015, η αρμοδιότητα διαχείρισης και συντονισμού των διαδικασιών που αφορούν στις κυβερνητικές εγγυήσεις, τόσο για νέες όσο και για τις υφιστάμενες.

-Πριν την έκδοση Διαταγμάτων από τον Υπουργό ενημερώνεται η  Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών  της Βουλής των Αντιπροσώπων.

-Περιλαμβάνονται επίσης κριτήρια και όροι ως προς την παραχώρηση των κυβερνητικών εγγυήσεων στα πιστωτικά ιδρύματα καθώς και σε σχέση με την παραχώρηση των δανείων προς Αυτοτελώς Εργαζόμενους και Επιχειρήσεις όπως το ανώτατο ύψος δανείων που θα μπορεί να τους παραχωρηθεί καθώς και για ποιους λόγους (κάλυψη των αναγκών ρευστότητας, κεφαλαίου κίνησης και επενδύσεων).

-Οι επιλέξιμες επιχειρήσεις και αυτοτελώς εργαζόμενοι δεν θα προχωρήσουν σε οποιεσδήποτε απολύσεις εντός 6 μηνών προσωπικού από την ημερομηνία έκδοσης του Διατάγματος μέσω του ταμείου πλεονασμού.

Όλα τα παραπάνω (και ορισμένες επιπλέον τεχνικές ρυθμίσεις για την υποβολή στοιχείων από τις τράπεζες) αρκούν για να υιοθετηθεί ένα εργαλείο που το ζητεί με ένταση ο επιχειρηματικός κόσμος;

Της Νικολέττας Λιβέρα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ