«Κάτω» το ποσοστό υλοποίησης των αναπτυξιακών δαπανών του προϋπολογισμού 2017

«Κάτω» το ποσοστό υλοποίησης των αναπτυξιακών δαπανών του προϋπολογισμού 2017

 


Στο 48% ανέρχεται στο ενδεκάμηνο του 2017 το ποσοστό υλοποίησης των αναπτυξιακών δαπανών του κρατικού προϋπολογισμού, σε σύγκριση με 53% την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας, το σύνολο των αναπτυξιακών δαπανών (πραγματικά) ανήλθε την περίοδο Ιανουαρίου – Νοεμβρίου του 2017 στα €396.654.197, από τα συνολικά €820.510.391 που προβλέπονται για αναπτυξιακές δαπάνες στον κρατικό προϋπολογισμό του 2017.

Την αντίστοιχη περίοδο του 2016, το σύνολο των αναπτυξιακών δαπανών (πραγματικά) ανήλθε στα €399.928.113, από τα συνολικά €749.471.040 που προβλέπονται για αναπτυξιακές δαπάνες στον κρατικό προϋπολογισμό του 2017.

Το ποσοστό υλοποίησης των κεφαλαιουχικών δαπανών (κατασκευαστικά έργα, έργα υποδομής, δρόμοι, ανέγερση, επέκταση και βελτίωση κτιρίων κ.α.) ανήλθαν στο 11μηνο στο 42% ή στα €227.495.433, από τα €535.820.409 που προβλέπονται στον κρατικό προϋπολογισμό του 2017. Στην αντίστοιχη περσινή περίοδο ο βαθμός υλοποίησης των κεφαλαιουχικών δαπανών είχε ανέλθει στο 47%.

Εξάλλου, στο 59% ανήλθε το ποσοστό υλοποίησης των Άλλων Αναπτυξιακών Δαπανών (Μεταβιβάσεις Εσωτερικού, Κοινωνικές παροχές, Συμβουλευτικές υπηρεσίες/έρευνες κ.α.), σε σύγκριση με 66% την αντίστοιχη περίοδο του 2016.

Το σύνολο των Άλλων Αναπτυξιακών Δαπανών (πραγματικά) ανήλθε την περίοδο Ιανουαρίου – Νοεμβρίου του 2017 στα €169.158.764, από τα €284.689.982 που προβλέπονται στον προϋπολογισμό.

 

Ποσοστό υλοποίησης κρατικού προϋπολογισμού

Εξάλλου, το ποσοστό υλοποίησης του κρατικού προϋπολογισμού ανέρχεται την περίοδο Ιανουαρίου – Νοεμβρίου στο 75% ή στα €5.286.251.409 (πραγματικά), από τα συνολικά €7.072.575.992 που προβλέπονται στον προϋπολογισμό. Πηγή: ΚΥΠΕ