MC MEDIA NETWORK

Ενδεχόμενες μικρές μειώσεις στην τιμή του ρεύματος από Ιανουάριο

 


- Advertisement -

Σε μικρές μειώσεις στους λογαριασμούς του ρεύματος από την 1/1/2019 αναμένεται να οδηγήσουν οι μειώσεις στις βασικές διατιμήσεις του ρεύματος και η απορρόφηση από τα αποθεματικά της ΑΗΚ του μηνιαίου κόστους 1,5 εκ ευρώ από την παράταση της μη λειτουργίας της μονάδας 3 στο Βασιλικό (μέχρι το Μάιο του 2019), δήλωσε ο Πρόεδρος της ΡΕΑΚ, Ανδρέας Πουλλικκάς.

Σε διάσκεψη Τύπου για τον απολογισμό της ΡΑΕΚ, ο κ. Πουλλικκάς αναφέρθηκε στο λειτουργικό και λογιστικό διαχωρισμό της ΑΗΚ και τη σχέση της παρουσίας παροχέων και διανομέων ρεύματος με την τελική τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος προς τον καταναλωτή, όταν θα ισχύσει το νέο σύστημα ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου στην Κύπρο. «Έγνοια μας είναι πάντοτε η μείωση των τιμών στον καταναλωτή».

Στην παρουσίαση παρόντες ήταν ο Αντιπρόεδρος, Φίλιππος Φιλίππου και το μέλος της ΡΑΕΚ, Νεόφυτος Χατζηγεωργίου, καθώς και οι τομεάρχες της Αρχής.

Ο Πρόεδρος της ΡΑΕΚ είπε ότι πρόσφατα αδειοδότησαν 4 ανεξάρτητους προμηθευτές ηλεκτρισμού δημιουργώντας έτσι τις συνθήκες για τη λειτουργία της χονδρικής αγοράς ηλεκτρισμού. Λόγω όμως του ότι ο παραγωγός ενέργειας στην Κύπρο παραμένει ένας, η ΑΗΚ, οι προμηθευτές θα δραστηριοποιηθούν με την ένταξη ανεξάρτητων παραγωγών ηλεκτρισμού στο σύστημα ηλεκτροπαραγωγής της Κύπρου. Όσοι πιο πολλοί προμηθευτές τόσο πιο καλά θα λειτουργήσει το σύστημα προς όφελος του καταναλωτή, συμπλήρωσε. Ο τρίτος έλεγχος για το λειτουργικό διαχωρισμό της ΑΗΚ θα γίνει στο τέλος του χρόνου, όπως είπε.

Κληθείς να προβλέψει εάν το νέο σύστημα θα οδηγήσει αρχικά σε μείωση ή αύξηση της τιμής του ρεύματος, ο κ. Πουλλικκάς είπε ότι όταν ανοίγουν οι αγορές είναι δύσκολο να προβλεφθεί. Θεωρεί ωστόσο ότι μπορεί να υπάρξει μείωση στις τιμές με δραστηριοποίηση πολλών προμηθευτών και από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας αλλά και από την παραγωγή με φυσικό αέριο που θα έρθει στην Κύπρο σε υγροποιημένη μορφή.

Σημείωσε δε ότι οι τιμές επηρεάζονται από τους ρύπους που παράγονται λόγω της χρήσης μαζούτ και πετρελαίου που χρησιμοποιούνται στο υφιστάμενο σύστημα παραγωγής ενέργειας στην Κύπρο.

Ο κ. Πουλλικκάς πρόσθεσε ότι στο νέο σύστημα ενέργειας σημαντικό στοιχείο είναι και οι αποθήκες ενέργειας όπου μπορεί να συσσωρεύεται το ρεύμα όταν δεν χρησιμοποιείται και να καταναλώνεται σε ώρες υψηλής ζήτησης.

Στο νέο σύστημα ενέργειας θα λειτουργούν τέσσερις τομείς, παραγωγή και προμήθεια που είναι ανταγωνιστικές αγορές και μεταβίβαση και διανομή, μονοπωλιακές. Όπως εξήγησε, η Κύπρος θα υιοθετήσει επίσης το μοντέλο στόχευσης ηλεκτρικής αγοράς που θα αποτελείται από την προθεσμιακή αγορά, την προημερήσια, την ημερησία και την αγορά εξισορρόπησης με τις οποίες ο καταναλωτής θα μπορεί να προμηθεύεται ηλεκτρικό ρεύμα από τον προμηθευτή και αυτός από τον παραγωγό.

Σήμερα, είπε, στην Κύπρο παράγεται 9% ηλεκτρικό ρεύμα από ΑΠΕ και ο στόχος είναι να φτάσει το 16% μέχρι το 2020 (με τον ευρωπαϊκό στόχο να είναι στο 20%), σημειώνοντας ότι ο στόχος αφορά το Εθνικό Σχέδιο Δράσης του Υπουργείου Ενέργειας και εκφράζοντας προσωπική εκτίμηση ότι αυτό μπορεί να γίνει.

Ο Ανδρέας Πουλλικκάς αναφέρθηκε στις προκλήσεις που έχουν ενώπιόν τους και αφορούν τη λειτουργία της μεταβατικής ρύθμισης στην αγορά ηλεκτρισμού, την υλοποίηση του νέου μοντέλου ανταγωνιστικής αγοράς ηλεκτρισμού, τη δημιουργία πλαισίου αγοράς φυσικού αερίου, την ολοκλήρωση του λειτουργικού και λογιστικού διαχωρισμού της ΑΗΚ, την εκπλήρωση των στόχων για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για το 2020, την εγκατάσταση έξυπνων μετρητών σε όλους τους καταναλωτές ηλεκτρισμού, την αναβάθμιση του ηλεκτρικού δικτύου σε ένα ευέλικτο και αμφίδρομο δίκτυο για τη μαζική εισδοχή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας πέραν του 2020 και την ένταξη συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας.

Κύριες εξουσίες της Αρχής, πρόσθεσε, είναι η επίβλεψη και η ρύθμιση της αγοράς ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου, η διασφάλιση του ουσιαστικού και υγιούς ανταγωνισμού, η προστασία των συμφερόντων των καταναλωτών, η εξασφάλιση της ασφάλειας, της ποιότητας, της επάρκειας και της αξιοπιστίας στην παροχή ενέργειας και η ενθάρρυνση της χρήσης των ΑΠΕ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ