MC MEDIA NETWORK

Eναρμονιστικοί νόμοι για διαφάνεια στα συστήματα πληρωμών

 

- Advertisement -

Η Ολομέλεια της Βουλής ομόφωνα ψήφισε σε νόμους τα εναρμονιστικά νομοσχέδια για το Αμετάκλητο του Διακανονισμού στα Συστήματα Πληρωμών και στα Συστήματα Διακανονισμού Αξιογράφων και για τις Προϋποθέσεις Διαφάνειας (Κινητές Αξίες προς Διαπραγμάτευση σε Ρυθμιζόμενη Αγορά).

Όπως αναφέρεται στις σχετικές εκθέσεις της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών, ο νόμος που ρυθμίζει τις Προϋποθέσεις Διαφάνειας για Κινητές Αξίες προς Διαπραγμάτευση σε Ρυθμιζόμενη Αγορά επιτυγχάνει ορθότερη εναρμόνιση των προϋποθέσεων διαφάνειας αναφορικά με την πληροφόρηση σχετικά με εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά.

Περαιτέρω επιτυγχάνει εναρμόνιση σχετικά με το ενημερωτικό δελτίο που πρέπει να δημοσιεύεται κατά τη δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή την εισαγωγή τους προς διαπραγμάτευση με τον καθορισμό αναλυτικών κανόνων και ορθότερη εφαρμογή του βασικού νόμου.

Διευκρινίζεται περαιτέρω ότι καθορίζεται πως οι προθεσμίες που προβλέπονται στην ισχύουσα νομοθεσία για τη δημοσιοποίηση ή κοινοποίηση στοιχείων και πληροφοριών από εκδότες, μετόχους, κατόχους χρηματοοικονομικών μέσων, καθώς και πρόσωπα που κατέχουν δικαιώματα ψήφου, ανάλογα με την περίπτωση, θα προσμετρούνται σε ημέρες διαπραγμάτευσης (trading days) αντί σε εργάσιμες ημέρες και ότι στα χρηματοοικονομικά μέσα που κατέχουν πρόσωπα περιλαμβάνονται και άλλα χρηματοοικονομικά μέσα, που καθορίζονται σε σχετικό κατάλογο της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών και όχι σε οδηγίες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου.

Καθορίζεται ακόμα ότι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου θα ανακοινώνει στο διαδικτυακό της τόπο το ημερολόγιο ημερών διαπραγμάτευσης των ρυθμιζόμενων αγορών που βρίσκονται ή λειτουργούν στη Δημοκρατία, αντί αυτό να καθορίζεται με σχετική οδηγία της και καταργείται η δυνατότητα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου να εκδίδει οδηγία σχετικά με τη διαδικασία υποβολής ετήσιου δελτίου, καθότι η έννοια αυτού δεν υφίσταται πλέον στην ισχύουσα νομοθεσία.

Με το νόμο για το Αμετάκλητο του Διακανονισμού στα Συστήματα Πληρωμών και στα Συστήματα Διακανονισμού Αξιογράφων εισάγονται ρυθμίσεις, ώστε, σε περίπτωση κατά την οποία διαχειριστής συστήματος έχει παράσχει εξασφάλιση σε άλλο διαχειριστή συστήματος σε συνάρτηση με διαλειτουργικό σύστημα, τα δικαιώματα του πρώτου επί της εν λόγω εξασφάλισης να μη θίγονται από διαδικασία αφερεγγυότητας έναντι του δευτέρου.

Όπως αναφέρεται στην έκθεση της Επιτροπής Οικονομικών για το κείμενο του προαναφερθέντος νόμου υπήρξε αλληλογραφία μεταξύ της Διευθύντρια της Βουλής, του Υπουργείου Οικονομικών και της Νομικής Υπηρεσίας καθώς η Βουλή διαπίστωσε ότι η αναγκαία εναρμόνιση επήλθε μέσω της ψήφισης του σχετικού νόμου τον Ιούλιο του 2016.

Προστίθεται επίσης ότι η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τη θέση της Νομικής Υπηρεσίας επί του συγκεκριμένου ζητήματος, προέβη σε νομοτεχνική διόρθωση του προτεινόμενου νόμου, σύμφωνα με τις πάγια αποδεκτές αρχές νομοτεχνικής σύνταξης, επιφέροντας σε αυτόν τις απαραίτητες διορθώσεις, ώστε να αποφευχθούν αχρείαστες ερμηνευτικές περιπλοκές και να περιφρουρηθεί η απαιτούμενη βεβαιότητα δικαίου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ