Αυξήθηκαν οι τιμές παραγωγού στη βιομηχανία στην Κύπρο το Φεβρουάριο

Αυξήθηκαν οι τιμές παραγωγού στη βιομηχανία στην Κύπρο το Φεβρουάριο

Οι τιμές παραγωγού στη βιομηχανία αυξήθηκαν κατά 0,5% στη ευρωζώνη και 0,8% στην Κύπρο το Φεβρουάριο

Tον Φεβρουάριο του 2021, οι τιμές παραγωγού στη βιομηχανία αυξήθηκαν κατά 0,5% στη ζώνη του ευρώ, κατά 0,7% στην ΕΕ και κατά 0,8% στην Κύπρο, σε σύγκριση με τον Ιανουάριο του 2021, σύμφωνα με εκτιμήσεις της Eurostat, της στατιστικής υπηρεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τον Ιανουάριο του 2021, οι τιμές αυξήθηκαν κατά 1,7% στη ζώνη του ευρώ, κατά 1,6% στην ΕΕ και κατά 0,6%.

Τον Φεβρουάριο του 2021, σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο του 2020, οι τιμές παραγωγού στη βιομηχανία αυξήθηκαν κατά 1,5% στη ζώνη του ευρώ, κατά 1,7% στην ΕΕ και μειώθηκαν κατά 4,2% στην Κύπρο.

Oι τιμές παραγωγού στη βιομηχανία στη ζώνη του ευρώ τον Φεβρουάριο του 2021, σε σύγκριση με τον Ιανουάριο του 2021, αυξήθηκαν κατά 1,2% για τα ενδιάμεσα προϊόντα, κατά 0,3% στον τομέα της ενέργειας και για τα μη διαρκή καταναλωτικά αγαθά, κατά 0,2% για τα διαρκή καταναλωτικά αγαθά και κατά 0,1% για κεφαλαιουχικά αγαθά. Οι τιμές στο σύνολο της βιομηχανίας εκτός της ενέργειας αυξήθηκαν κατά 0,6%.

Στην ΕΕ, οι τιμές παραγωγού στη βιομηχανία αυξήθηκαν κατά 1,2% για τα ενδιάμεσα προϊόντα, κατά 0,8% στον ενεργειακό τομέα, κατά 0,3% για τα διαρκή καταναλωτικά αγαθά, κατά 0,2% για τα μη διαρκή καταναλωτικά αγαθά και κατά 0,1% για τα κεφαλαιουχικά αγαθά.

Οι τιμές στο σύνολο της βιομηχανίας εκτός της ενέργειας αυξήθηκαν κατά 0,7%.

Οι υψηλότερες αυξήσεις σημειώθηκαν στην Ελλάδα και το Λουξεμβούργο (από + 2,8%), το Βέλγιο (+ 2,4%) και η Λιθουανία (+ 2,0%), ενώ οι μόνες μειώσεις παρατηρήθηκαν στην Ιρλανδία, (-9,7%), Ισπανία (-1,5%) και Πορτογαλία (-0,5%).

Στη ζώνη του ευρώ τον Φεβρουάριο του 2021 σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο του 2020, οι τιμές αυξήθηκαν κατά 2,4% για τα ενδιάμεσα προϊόντα, κατά 2,3% στον τομέα της ενέργειας, κατά 1,2% για τα διαρκή καταναλωτικά αγαθά και κατά 0,9% για τα κεφαλαιουχικά αγαθά, ενώ μειώθηκαν κατά 0,4% για μη ανθεκτικά καταναλωτικά αγαθά.

Οι τιμές στο σύνολο της βιομηχανίας εκτός της ενέργειας αυξήθηκαν κατά 1,2%.

Στην ΕΕ, οι τιμές παραγωγού στη βιομηχανία αυξήθηκαν κατά 3,0% στον ενεργειακό τομέα, κατά 2,6% για τα ενδιάμεσα αγαθά, κατά 1,5% για τα διαρκή καταναλωτικά αγαθά και κατά 0,9% για τα κεφαλαιουχικά αγαθά, ενώ οι τιμές μειώθηκαν κατά 0,3% για μη διαρκή καταναλωτικά αγαθά . Οι τιμές στο σύνολο της βιομηχανίας εκτός της ενέργειας αυξήθηκαν κατά 1,4%.

Οι υψηλότερες αυξήσεις παρατηρήθηκαν στην Ιρλανδία (+ 13,3%), την Εσθονία (+ 7,5%) και τη Δανία (+ 7,3%), ενώ οι μεγαλύτερες μειώσεις σημειώθηκαν στην Κύπρο (-4,2%), στη Λιθουανία (-2,1%) ) και Σλοβακία (-1,5%).

Την ίδια ώρα η Eurostat αναφέρει ότι για να αποφευχθεί η εξάπλωση της πανδημίας COVID-19 το 2020, χώρες σε όλο τον κόσμο έλαβαν μια ποικιλία περιοριστικών μέτρων, τα οποία επηρέασαν αρνητικά το διεθνές εμπόριο αγαθών, με μερικές αξιοσημείωτες εξαιρέσεις.

Μεταξύ αυτών είναι τα εμπορεύματα που χρησιμοποιούνται ως άμεση αντίδραση στην πανδημία COVID-19: προϊόντα αποστείρωσης (συμπεριλαμβανομένων των απολυμαντικών), ιατρικά οχήματα και έπιπλα, προστατευτικά ενδύματα, εξοπλισμός διαγνωστικών δοκιμών, ιατρικές συσκευές, εξοπλισμός οξυγόνου και ιατρικά αναλώσιμα, ή αποκαλούμενα «συναφή προϊόντα COVID 19».

Το 2020, οι εισαγωγές συναφών προϊόντων COVID-19 εκτός ΕΕ αυξήθηκαν κατά 10% και οι εξαγωγές κατά 6% σε σύγκριση με το 2019. Αντίθετα, το εμπόριο «άλλων παρόμοιων προϊόντων» μειώθηκε κατά 4% για τις εισαγωγές και κατά 7% για τις εξαγωγές.

Όταν εξετάζουμε λεπτομερέστερα το 2020, οι ρυθμοί ανάπτυξης για το εμπόριο προϊόντων που σχετίζονται με το COVID-19 ήταν υψηλότεροι κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους από ό, τι στο δεύτερο. Ομοίως, οι μειώσεις στο εμπόριο άλλων παρόμοιων προϊόντων ήταν πιο έντονες κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους, αντανακλώντας τη διακοπή του εμπορίου αγαθών λόγω των πρώτων πολιτικών lockdown.

Παρά την οικονομική ύφεση και τη μείωση του συνολικού εμπορίου εκτός ΕΕ, οι εισαγωγές αυξήθηκαν για όλους τους τύπους προϊόντων που σχετίζονται με το COVID-19 το 2020, ενώ οι εξαγωγές σημείωσαν μείωση για λίγες κατηγορίες.

Μεταξύ των προϊόντων που σχετίζονται με τον COVID-19, οι εισαγωγές προστατευτικών ενδυμάτων και εξοπλισμού οξυγόνου εκτός ΕΕ σημείωσαν τις υψηλότερες αυξήσεις (+ 40% και + 39% αντίστοιχα σε σύγκριση με το 2019), ακολουθούμενες από διαγνωστικό εξοπλισμό και προϊόντα αποστείρωσης (και τα δύο περίπου + 20%)

Οι υψηλότερες αυξήσεις για εξαγωγές εκτός ΕΕ σημειώθηκαν για προϊόντα αποστείρωσης (+ 16%) και εξοπλισμό διαγνωστικών δοκιμών (+ 15%), ενώ η μεγαλύτερη πτώση σημειώθηκε για ιατρικά οχήματα και έπιπλα (-11%).

Πηγή: KYΠΕ

Categories: ΔΙΕΘΝΗ