Σε ποια είδη έφερε μείωση τιμών η πανδημία και σε ποια αύξηση

Σε ποια είδη έφερε μείωση τιμών η πανδημία και σε ποια αύξηση

Αύξηση τιμών τροφίμων, ένδυσης, υπόδησης, πτώση τιμών καυσίμων, ηλεκτρισμού έφερε η πανδημία στην Κύπρο

Η πανδημία του κορωνοϊού στην Κύπρο έδωσε ώθηση στις τιμές τροφίμων, ένδυσης και υπόδησης, ενώ πτώση καταγράφεται στις τιμές των καυσίμων, ηλεκτρισμού και υπηρεσιών διαδικτύου.

Τα κυριότερα συμπεράσματα συνοψίζονται ως ακολούθως:

  • Στις κατηγορίες Τρόφιμα (εξαιρουμένων φρέσκων φρούτων και λαχανικών) και Ταχυφαγεία παρατηρήθηκε μια σχετική αύξηση των τιμών, κατά την πρώτη περίοδο σύγκρισης, ενώ στη συνέχεια οι τιμές σταθεροποιήθηκαν.
  • Οι τιμές στην κατηγορία Ένδυση και Υπόδηση, κατά την πρώτη περίοδο παρουσίασαν μείωση σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή (τα φυσικά υποστατικά ήταν κλειστά ενώ μπορούσαν να πραγματοποιηθούν ηλεκτρονικές ή τηλεφωνικές παραγγελίες). Κατά τη δεύτερη και τρίτη περίοδο σύγκρισης οι τιμές ανέκαμψαν.
  • Στην κατηγορία Αεροπορικά Εισιτήρια παρατηρήθηκε μείωση των τιμών κατά τις πρώτες δύο περιόδους ενώ στην τρίτη περίοδο οι τιμές παρουσίασαν αύξηση.
  • Οι τιμές των Καυσίμων και του Ηλεκτρισμού παρουσίασαν μείωση και στις τρεις περιόδους (για τον υπολογισμό του Ηλεκτρισμού συμπεριλήφθηκε η μείωση 10% της τιμής της ηλεκτρικής ενέργειας, που εφάρμοσε η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου για την περίοδο Απρίλιος-Σεπτέμβριος 2020).
  • Στην κατηγορία Πρόσβαση στο Διαδίκτυο (οικιακή χρήση) καταγράφηκε μείωση στις τιμές, με παράλληλη αναβάθμιση των ταχυτήτων πρόσβασης στο διαδίκτυο.

Αναλυτικότερη ανάλυση

Σύμφωνα με γράφημα που ετοίμασε η Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου για το πώς επηρεάστηκαν οι τιμές σε αγαθά και υπηρεσίες, έναν χρόνο μετά την εμφάνιση του κορωνοϊού στην Κύπρο στις κατηγορίες Τρόφιμα (εξαιρουμένων φρέσκων φρούτων και λαχανικών) παρατηρήθηκε μια σχετική αύξηση των τιμών, κατά την πρώτη περίοδο Μαρτίου – Μαΐου 2020 (1,19%) σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου χρόνου.

Στη συνέχεια οι τιμές σταθεροποιήθηκαν. Συγκεκριμένα, την περίοδο Ιουνίου – Νοεμβρίου 2020 καταγράφηκε αύξηση 0,48%, ενώ την περίοδο Δεκεμβρίου 2020 – Φεβρουαρίου 2021 μείωση κατά 0,47% σε ετήσια βάση. Όσον αφορά τα Ταχυφαγεία την περίοδο Μαρτίου – Μαΐου 2020 υπήρξε αύξηση κατά 0,61%, την περίοδο Ιουνίου – Νοεμβρίου 2020 αύξηση 0,14% και την περίοδο Δεκεμβρίου 2020 – Φεβρουαρίου 2021 αμελητέα μείωση 0,01%

Οι τιμές στην κατηγορία Ένδυση και Υπόδηση, κατά την περίοδο Μαρτίου – Μαΐου 2020 παρουσίασαν μείωση 2,95% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή, την ώρα που τα φυσικά υποστατικά ήταν κλειστά και μπορούσαν να πραγματοποιηθούν μόνο ηλεκτρονικές ή τηλεφωνικές παραγγελίες. Κατά την περίοδο Ιουνίου – Νοεμβρίου 2020 καταγράφηκε αύξηση 1, 38% και κατά την περίοδο Δεκεμβρίου 2020 – Φεβρουαρίου 2021 αύξηση 1,36% σε σχέση με τις αντίστοιχες περιόδους του 2019.

Στην κατηγορία Αεροπορικά Εισιτήρια παρατηρήθηκε μείωση των τιμών κατά τις πρώτες δύο περιόδους, ενώ στην τρίτη περίοδο οι τιμές παρουσίασαν αύξηση. Συγκεκριμένα την περίοδο Μαρτίου – Μαΐου 2020 υπήρξε πτώση 6,37%, την περίοδο Ιουνίου – Νοεμβρίου 2020 πτώση 19,19% και την περίοδο Δεκεμβρίου 2020 – Φεβρουαρίου 2021 άνοδος 4,75%

Οι τιμές των του Ηλεκτρισμού παρουσίασαν την περίοδο Μαρτίου – Μαΐου 2020 μικρή αύξηση 1,48%, την περίοδο Ιουνίου – Νοεμβρίου 2020 πτώση 20,27% και την περίοδο Δεκεμβρίου 2020 – Φεβρουαρίου 2021 πτώση 13,67%. Για τον υπολογισμό του Ηλεκτρισμού συμπεριλήφθηκε η μείωση 10% της τιμής της ηλεκτρικής ενέργειας, που εφάρμοσε η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου για την περίοδο Απρίλιος-Σεπτέμβριος 2020.

Όσον αφορά τις τιμές των καυσίμων την περίοδο Μαρτίου – Μαΐου 2020 υπήρξε πτώση 13,05%, την περίοδο Ιουνίου – Νοεμβρίου 2020 πτώση 11,53% και την περίοδο Δεκεμβρίου 2020 – Φεβρουαρίου 2021 πτώση 9,59%

Στην κατηγορία Πρόσβαση στο Διαδίκτυο (οικιακή χρήση) καταγράφηκε μείωση στις τιμές, με παράλληλη αναβάθμιση των ταχυτήτων πρόσβασης στο διαδίκτυο. Την περίοδο Μαρτίου – Μαΐου 2020 υπήρξε πτώση 5,79%, την περίοδο Ιουνίου – Νοεμβρίου 2020 πτώση 9,14% και την περίοδο Δεκεμβρίου 2020 – Φεβρουαρίου 2021 πτώση 11,35%.

Categories: Slider, ΚΥΠΡΟΣ