ΙδΕΚ: Νέα χρηματοδοτικά προγράμματα €15 εκ. για Έρευνα και Καινοτομία

ΙδΕΚ: Νέα χρηματοδοτικά προγράμματα €15 εκ. για Έρευνα και Καινοτομία

 

Με στόχο την άμεση και έμπρακτη ενίσχυση της ερευνητικής και επιχειρηματικής κοινότητας της Κύπρου, το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ), προχώρησε την Δευτέρα στην ανακοίνωση των νέων χρηματοδοτικών Προγραμμάτων ΓΕΦΥΡΑ, ύψους €15 εκατομμυρίων.

Σύμφωνα με δελτίο Τύπου που στάληκε από το ΙδΕΚ, πρόκειται για τέσσερα νέα προγράμματα, με ειδική στόχευση ανά πρόσκληση, που έχουν ως βασικό σκοπό την ενίσχυση της έρευνας, δημιουργώντας τις κατάλληλες βάσεις για μετατροπή της γνώσης σε προϊόντα και υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας, που θα επιφέρουν μακροπρόθεσμα οφέλη για την οικονομία και την κοινωνία της χώρας.

Τα νέα προγράμματα αποσκοπούν επίσης, στην ενίσχυση της ιδιωτικής επένδυσης στην Έρευνα και Καινοτομία (Ε&Κ), καθώς και στην ενδυνάμωση της συνεργασίας μεταξύ του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Στοιχεία που θα ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα του συνόλου του οικοσυστήματος, αυξάνοντας την κρίσιμη μάζα για διεξαγωγή έρευνας στην Κύπρο.

Τα Προγράμματα ΓΕΦΥΡΑ, τα οποία συγχρηματοδοτούνται από την Κυπριακή Δημοκρατία και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), αποτελούν προπομπό του νέου Πλαισίου Προγραμμάτων του ΙδΕΚ για την περίοδο 2021-2027.

Αναλυτικά τα τέσσερα προγράμματα:

Νησίδες Αριστείας – Προϋπολογισμός ύψους €10 εκατομμυρίων

Στοχεύουν στην ενίσχυση της επιστημονικής αριστείας. Αφορά ερευνητικά έργα σε τομείς αιχμής στα πεδία των Επιστημών Ζωής (€4 εκατομμύρια), των Φυσικών Επιστημών και Μηχανικής (€4 εκατομμύρια), καθώς και των Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών (€2 εκατομμύρια).

Έρευνα στις Επιχειρήσεις – Προϋπολογισμός ύψους €3.6 εκατομμυρίων

Δίνει την ευκαιρία στις επιχειρήσεις να εντατικοποιήσουν τη συμμετοχή τους σε δραστηριότητες έρευνας, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητά τους μέσα από την επένδυση σε Έρευνα και Ανάπτυξη (Ε&Α) νέων προϊόντων και υπηρεσιών.

Διερεύνηση Βιομηχανικής Εφαρμογής Τεχνολογίας/Τεχνογνωσίας (Προϋπολογισμός ύψους €500.000 με προοπτική αύξησης στο €1 εκατομμύριο)

Στοχεύουν στην προκαταρκτική διερεύνηση των πιθανών βιομηχανικών εφαρμογών που μπορεί να έχει μια τεχνολογία ή/και τεχνογνωσία.

Εμπορική Αξιοποίηση Αποτελεσμάτων Έρευνας (Προϋπολογισμός ύψους €400.000)

Έχει ως στόχο την εμπορική αξιοποίηση των αποτελεσμάτων που προκύπτουν από ερευνητικές δραστηριότητες. Το πρόγραμμα αναμένεται να ανακοινωθεί κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2021 και θα σχεδιαστεί σε συνεργασία με τον Εμπειρογνώμονα Μεταφοράς Γνώσης, Tom Hockaday.

Ο Επικεφαλής Επιστήμονας για Έρευνα και Καινοτομία, Δρ Νικόλας Μαστρογιαννόπουλος, είπε ότι μέσω των Προγραμμάτων δίνονται κίνητρα για συνεργασίες μεταξύ ιδιωτικών και δημόσια χρηματοδοτημένων ακαδημαϊκών και ερευνητικών οργανισμών , ενισχύεται η ανταγωνιστικότητα του συνόλου του οικοσυστήματος και αυξάνεται η κρίσιμη μάζα για διεξαγωγή έρευνας στην Κύπρο.

Ο Γενικός Διευθυντής του ΙδΕΚ, Θεόδωρος Λουκαΐδης, ανέφερε πως το Ίδρυμα έχει προχωρήσει στον σχεδιασμό των Προγραμμάτων ΓΕΦΥΡΑ με σκοπό να ενισχύσει τις δυνατότητες του οικοσυστήματος αλλά και να βελτιώσει συγκεκριμένες αδυναμίες του έτσι ώστε να στηριχθεί η περαιτέρω εξέλιξή του.

Categories: Slider, ΚΥΠΡΟΣ