Χρηματιστήρια: Στα €3,50 «κόβει» την τιμή στόχο η Euroxx

Χρηματιστήρια: Στα €3,50 «κόβει» την τιμή στόχο η Euroxx

Σε μείωση της τιμής-στόχου για τα Ελληνικά ΧρηματιστήριαΕΧΑΕ 0,00% στα 3,50 ευρώ ανά μετοχή, από 5,10 ευρώ προηγουμένως, προχώρησε με έκθεσή της σήμερα 23 Οκτωβρίου η Euroxx Securities, αναβαθμίζοντας ταυτόχρονα την αξιολόγηση σε «overweight» από «equalweight».

Η χρηματιστηριακή σημειώνει πως η αβεβαιότητα που προκαλούν η πανδημία και οι γεωπολιτικές εντάσεις αναμένεται πως θα διατηρήσουν σε χαμηλά επίπεδα τη μέση ημερήσια συναλλακτική αξία και την κεφαλαιοποίηση για το υπόλοιπο του έτους, ενώ οι επιχειρήσεις φαίνονται απρόθυμες ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τις IPOs και τις στρατηγικές κεφαλαιακές επενδύσεις.

Ωστόσο, εκτιμά πως τόσο η μέση ημερήσια συναλλακτική αξία όσο και οι κεφαλαιοποιήσεις θα ανακάμψουν το 2021, χάρη στις βελτιούμενες μακροοικονομικές συνθήκες καθώς η Ελλάδα θα αρχίσει να αξιοποιεί τους πόρους από το ευρωπαϊκό ταμείο Next Generation, με τη στήριξη και των μεταρρυθμίσεων στον ελληνικό τραπεζικό κλάδο, που γενικά ενισχύουν την δανειοδοτική τους δραστηριότητα.

Πηγή: euro2day.gr