Αυξήθηκαν κατά 159% οι εποπτευόμενοι της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Αυξήθηκαν κατά 159% οι εποπτευόμενοι της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

 


Αύξηση 159%, αγγίζοντας τους 641, σημείωσαν οι εποπτευόμενοι της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (ΕΚΚ) μέσα σε περίοδο έξι ετών, ενώ σε διαδικασία αδειοδότησης βρίσκονται άλλες 112  αιτήσεις, την στιγμή που αύξηση 102% παρουσίασαν την ίδια χρονική περίοδο οι αδειοδοτημένες Κυπριακές Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (ΚΕΠΕΥ).

Παράλληλα, αδειοδοτήθηκαν 118 Οργανισμοί Εναλλακτικών Επενδύσεων και 20 διαχειριστές αμοιβαίων κεφαλαίων που μπορούν να διαχειρίζονται κεφάλαια άνω των €100 εκατ., ο καθένας, ενώ βρίσκονται στο στάδιο της εξέτασης 74 νέες αιτήσεις για χορήγηση άδειας λειτουργίας στον τομέα συλλογικών επενδύσεων.

Σε δηλώσεις στο Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων η Πρόεδρος της ΕΚΚ Δήμητρα Καλογήρου τόνισε ότι η Επιτροπή δίνει μεγάλη βαρύτητα στην ανάπτυξη του τομέα των συλλογικών επενδύσεων και της διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων, λόγω των πολυάριθμων πλεονεκτημάτων που προσφέρει ως εναλλακτική μορφή χρηματοδότησης της κυπριακής οικονομίας.

«Επίσης, ενισχύονται οι προσπάθειες καθιέρωσης της Κύπρου ως διεθνούς κέντρου παροχής υπηρεσιών», είπε η κ. Καλογήρου, εκφράζοντας την αποφασιστικότητα της ΕΚΚ «να διατηρήσει και να αναπτύξει περαιτέρω τις προσπάθειες καθιέρωσης της Κύπρου ως χώρας επιλογής στην εγκατάσταση και διαχείριση Επενδυτικών Ταμείων».

Σύμφωνα με στοιχεία της ΕΚΚ, όλοι οι εποπτευόμενοι της ΕΚΚ στις 31 Μαΐου του 2018 ανέρχονταν στους 641 από 247 τέλος του 2011,δηλαδή μια αύξηση της τάξης του 159%, ενώ βρίσκονται σε διαδικασία αδειοδότησης άλλες 112  αιτήσεις.

Εξάλλου, στο τέλος του 2017 οι αδειοδοτημένες  ΚΕΠΕΥ ανέρχονταν στις 235 σε σχέση με 116 ΚΕΠΕΥ το 2011, παρουσιάζοντας αύξηση 102%.

Στις 31 Μάϊου του 2018, κάτω από την εποπτική αρμοδιότητα της ΕΚΚ περιλαμβάνονται επίσης 232 Κυπριακές Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (ΚΕΠΕΥ) στη βάση του νέου νομοθετικού πλαισίου που διέπει τις επενδυτικές υπηρεσίες γνωστό ως  MiFIDII/MIFIR.  Το 65% από αυτές διαθέτουν γραφεία στη Λεμεσό και το 29% στη Λευκωσία.

Η κ. Καλογήρου είπε ότι εκτός από τις ΚΕΠΕΥ, η ΕΚΚ επόπτευε τέλος Μάϊου και 167 Εταιρείες Παροχής Διοικητικών Υπηρεσιών (ΕΠΔΥ), “αποκλειστικά για τη συμμόρφωσή τους με τη νομοθεσία καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας”.

Επίσης, η Επιτροπή επιβλέπει το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου ως ρυθμιζόμενη αγορά και ένα Πολυμερή Μηχανισμό Διαπραγμάτευσης, καθώς και τους 68 Εκδότες Κινητών Αξιών που διαπραγματεύονται στο ΧΑΚ. Επιπλέον, η ΕΚΚ εποπτεύει άλλους 13 Εκδότες εισηγμένους σε άλλες οργανωμένες αγορές στο εξωτερικό, όσον αφορά στη συμμόρφωσή τους με τους νόμους περί διαφάνειας, ενημερωτικών δελτίων, προσφορών εξαγοράς και κατάχρησης αγοράς.

Ο αριθμός των αδειοδοτημένων συλλογικών επενδύσεων 

Η κ. Καλογήρου είπε στο ΚΥΠΕ ότι παρά το γεγονός ότι το νομοθετικό πλαίσιο ολοκληρώθηκε σχετικά πρόσφατα, υπάρχει καλή ανάπτυξη του τομέα συλλογικών επενδύσεων, σημειώνοντας ότι μέχρι το τέλος Μάιου αδειοδοτήθηκαν συνολικά 118 Οργανισμοί Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΟΕΕ), οι οποίοι διαθέτουν 131 τμήματα επενδύσεων. Οι 38 ΟΕΕ επενδύουν άμεσα στην Κύπρο.

Επίσης αδειοδοτήθηκαν 20 διαχειριστές αμοιβαίων κεφαλαίων που μπορούν να διαχειρίζονται κεφάλαια άνω των €100 εκατ., ο καθένας, 9 οντότητες ειδικού σκοπού που διαχειρίζονται Οργανισμοί Εναλλακτικών Επενδύσεων Περιορισμένου Αριθμού Ατόμων, 4 διαχειριστές ΟΣΕΚΑ και 8 ΟΣΕΚΑ που διαθέτουν 22 τμήματα επενδύσεων.  Επίσης ένας ΟΕΕ και 3 ΟΣΕΚΑ είναι εισηγμένοι στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου.

Η Πρόεδρος της ΕΚΚ τόνισε ότι ο τομέας των συλλογικών επενδύσεων αναμένεται να διευθυνθεί περαιτέρω καθώς βρίσκονται στο στάδιο της εξέτασης 74 νέες αιτήσεις  για χορήγηση άδειας λειτουργίας σε οντότητες που ενδιαφέρονται να δραστηριοποιηθούν στον τομέα των Συλλογικών Επενδύσεων.

«Για να καταστήσουμε τη διαδικασία της εξέτασης πιο αποτελεσματική, ενισχύθηκε με πρόσθετο προσωπικό το αρμόδιο Τμήμα της ΕΚΚ και έγιναν βελτιωτικές αλλαγές στις διαδικασίες. Επίσης, βρισκόμαστε στη διαδικασία προκήρυξης προσφορών προκειμένου να γίνεται ηλεκτρονικά η υποβολή των αιτήσεων μέσω της ιστοσελίδας της ΕΚΚ», σημείωσε.

Ανέφερε επίσης ότι με τη δημιουργία και τη δραστηριοποίηση των προαναφερόμενων οργανισμών στην Κύπρο «πέραν της διοχέτευσης επενδυτικών κεφαλαίων στην πραγματική οικονομία, δημιουργούνται και νέες θέσεις εργασίας για υψηλού μορφωτικού επιπέδου προσωπικό».

Επιπρόσθετα, η κ. Καλογήρου είπε στο ΚΥΠΕ ότι με την κάθοδο στην Κύπρο διαχειριστών επενδυτικών ταμείων θα υπάρξουν πολλαπλά παρεμφερή οικονομικά οφέλη, όπως η ενοικίαση γραφείων και σπιτιών, η αγορά αυτοκινήτων και άλλων υπηρεσιών και θα συμβάλουν στην περαιτέρω ενίσχυση του τομέα των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών.