MC MEDIA NETWORK

Η Κομισιόν δεν κλιμακώνει τη διαδικασία ανισορροπιών για την Κύπρο

Η Κομισιόν αποφάσισε σήμερα ότι δεν θα κλιμακώσει τη διαδικασία κυρώσεων και παρακολούθησης επί των μακροοικονομικών ανισορροπιών της Κύπρου, υπό την προϋπόθεση ότι η χώρα θα εφαρμόσει τις συστάσεις της 22ας Φεβρουαρίου 2017, σύμφωνα με το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων που έχει η ίδια καταθέσει στην Κομισιόν.

- Advertisement -

Η Κομισιόν, η οποία έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα τις τελικές τις συστάσεις προς το Συμβούλιο των κρατών μελών για τη διόρθωσή των μακροοικονομικών ανισορροπιών, αναφέρει ότι τα κράτη μέλη, μεταξύ των οποίων και η Κύπρος θα πρέπει να εκμεταλλευτούν “την ευκαιρία που προσφέρει η οικονομική ανάκαμψη για να επιδιώξουν διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, να ενισχύσουν τις επενδύσεις και  τα δημόσια οικονομικά τους”.

Συγκεκριμένα και αφού μεσολάβησε εντατικός διάλογος με τα κράτη μέλη, περιλαμβανομένου του κυπριακού υπουργείου οικονομικών, η Κομισιόν κατέληξε σε μια σειρά από τελικές συστάσεις, τις οποίες θα προτείνει αύριο στο ECOFIN προς έγκριση.

Σε ό,τι αφορά την Κύπρο, η Κομισιόν επιμένει ότι “η χώρα αντιμετωπίζει υπερβολικές μακροοικονομικές ανισορροπίες, αλλά κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δεν υπάρχουν ευρήματα και ενδείξεις για την κλιμάκωση της διαδικασίας, υπό την προϋπόθεση ότι εφαρμόζει πλήρως τις μεταρρυθμίσεις που καθορίζονται στις συστάσεις”.

Υπενθυμίζεται ότι οι αρχικές συστάσεις της Κομισιόν, στις οποίες έχει απαντήσει το Υπουργείο με εθνικό πρόγραμμα περιλαμβάνουν τα εξής: “Η Κύπρος αντιμετωπίζει υπερβολικές ανισορροπίες, ένα πολύ υψηλό μερίδιο των μη εξυπηρετούμενων δανείων επιβαρύνει το χρηματοπιστωτικό τομέα και η μεγάλη ποσότητα ιδιωτικού, δημόσιου και εξωτερικού χρέους κρέμεται στην οικονομία, στο πλαίσιο της υψηλής ανεργίας και της ασθενούς ανάπτυξης.”

“Το έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών εξακολουθεί να είναι αρνητικό και δεν επαρκεί για την εξασφάλιση βιώσιμης εξέλιξης του καθαρού εξωτερικού παθητικού. Το δημόσιο χρέος έχει ήδη φτάσει τη μέγιστη τιμή, αλλά η τρέχουσα χαλάρωση της δημοσιονομικής πολιτικής προβλέπεται πως θα επιβραδύνει την απαραίτητη προσαρμογή. Παρά τη σημαντική αναδιάρθρωση του τραπεζικού τομέα και τη βελτίωση των κεφαλαιακών θέσεων, το απόθεμα των μη εξυπηρετούμενων δανείων μειώνεται σταδιακά αλλά παραμένει πολύ υψηλό. Η ανεπαρκής επιβολή της σύμβασης, η αναποτελεσματικότητα του δικαστικού συστήματος και τα εμπόδια στην εφαρμογή της νομοθεσίας περί αποκλεισμού και αφερεγγυότητας παρεμποδίζουν την απομόχλευση του ιδιωτικού τομέα και τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων,” προστίθεται.

Η δυναμική της μεταρρύθμισης έχει αποδυναμωθεί από το 2016 και εξακολουθούν να υπάρχουν πολιτικά κενά στους τομείς της δημόσιας διοίκησης, της δημοσιονομικής διαχείρισης, του συστήματος δικαιοσύνης, του πλαισίου για τίτλους ιδιοκτησίας, της ηλεκτρικής ενέργειας και της ιδιωτικοποίησης, αναφέρουν επιπλέον οι αρχικές συστάσεις της Κομισιόν.

Σε γενικές γραμμές και σε ό,τι αφορά την υπόλοιπη ΕΕ, η εικόνα που προκύπτει είναι ότι τα κράτη μέλη συνεχίζουν να καταβάλλουν προσπάθειες για την εφαρμογή μεταρρυθμίσεων, αλλά μέχρι στιγμής ο βαθμός προόδου  για τους περισσότερους τομείς πολιτικής που προσδιορίζονται στις συστάσεις για τις χώρες του 2016 είναι περιορισμένος.

Σε ό,τι αφορά τα δημόσια οικονομικά, συνολικά, το συνολικό ύψος του ελλείμματος στη ζώνη του ευρώ προβλέπεται να μειωθεί φέτος στο 1,4% του ΑΕΠ, από 6,1% του ΑΕΠ το 2010.

Με βάση την αξιολόγηση των προγραμμάτων σταθερότητας και σύγκλισης του 2017, η Κομισιόν συνιστά να κλείσουν οι διαδικασίες υπερβολικού ελλείμματος για την Κροατία και την Πορτογαλία. Εάν το Συμβούλιο ακολουθήσει τη σύσταση της Κομισιόν, αυτό θα αφήσει μόνο τέσσερα κράτη μέλη στο πλαίσιο του διορθωτικού σκέλους του Συμφώνου, από 24 χώρες το 2011.

Οι προτεραιότητες ποικίλλουν σε ολόκληρη την ΕΕ, αλλά οι περαιτέρω προσπάθειες σε γενικές γραμμές είναι απαραίτητες για την επίτευξη μιας πιο συμμετοχικής, ισχυρής και βιώσιμης ανάπτυξης.

Ως εκ τούτου, η Κομισιόν καλεί τα κράτη μέλη να χρησιμοποιήσουν αυτήν την ευκαιρία ευκαιριών για την ενίσχυση των θεμελιωδών μεγεθών των οικονομιών τους, εφαρμόζοντας τις οικονομικές και κοινωνικές προτεραιότητες που προσδιορίζονται σε κοινό σε ευρωπαϊκό επίπεδο: ενίσχυση των επενδύσεων, επιδίωξη διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και εξασφάλιση υπεύθυνων δημοσιονομικών πολιτικών. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στις προκλήσεις και τις προτεραιότητες που εντοπίστηκαν για τη ζώνη του ευρώ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ