MC MEDIA NETWORK

Ζημιές €10,5 εκ. για την Ελληνική το α’ τρίμηνο του 2017

 

- Advertisement -

Ζημιές €10,5 εκατομμυρίων κατέγραψε η Ελληνική Τράπεζα το πρώτο τρίμηνο του 2017, λόγω αυξημένων προβλέψεων. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που ανακοίνωσε σήμερα η Τράπεζα, οι αυξημένες ζημιές από απομειώσεις και προβλέψεις ύψους €27 εκατ. (26% υψηλότερες σε σύγκριση με το 1ο τρίμηνο του 2016) οδήγησαν σε ζημιά πριν από τη φορολογία ύψους €10,5 εκατ., σε σύγκριση με απώλειες ύψους €64 εκατ. το προηγούμενο τρίμηνο. Να σημειωθεί ότι οι ζημιές της Τράπεζας μετά τη φορολογία ανέρχονται σε €10,08 εκ, αφού για το πρώτο τρίμηνο του έτους είχε επιστροφή φόρου (€159,000).

«Στόχος της Ελληνικής Τράπεζας για το 2017 παραμένει η θωράκιση του ισολογισμού της, θέτοντας ισχυρά θεμέλια για το μέλλον. Οι αυξημένες προβλέψεις για την κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου το 1ο τρίμηνο του 2017 είναι ακριβώς προς αυτή τη κατεύθυνση», αναφέρεται σε ανακοίνωση της Τράπεζας.

Κατά τη διάρκεια του 1ου τριμήνου του 2017 η Τράπεζα χορήγησε €89 εκατ. νέα δάνεια, ενώ προχώρησε με αναδιαρθρώσεις δανείων ύψους €174 εκατ.

Η Τράπεζα θεωρεί ότι βρίσκεται στο σωστό δρόμο για την εφαρμογή των βασικών στρατηγικών της προτεραιοτήτων, που αφορούν στη μείωση της έκθεσης σε Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια και στη συνετή ανάπτυξη του ισολογισμού της.

Το επίπεδο των ΜΕΧ μειώθηκε για 6η συνεχόμενη τριμηνία στα €2.458 εκατ. στις 31 Μαρτίου 2017, υποχωρώντας κατά 2% από €2.504 εκατ. που ήταν στις 31 Δεκεμβρίου 2016 και κατά 5% σε ετήσια βάση από τα €2.580 εκατ. στις 31 Μαρτίου 2016.

Τα δάνεια σε καθυστέρηση πέραν των 90 ημερών μειώθηκαν κατά 12% σε ετήσια βάση στα €1.910 εκατ., με τον δείκτη των καθυστερημένων δανείων πέραν των 90 ημερών να υποχωρεί στο 44% από το 50% που ήταν ένα χρόνο πριν. Ο δείκτης κάλυψης των ΜΕΧ ενισχύθηκε στο 57% στις 31 Μαρτίου 2017, αυξημένος κατά 50% σε σύγκριση με πέρυσι. Ο δείκτης κάλυψης των δανείων σε καθυστέρηση πέραν των 90 ημερών ανήλθε στο 63% στις 31 Μαρτίου 2017, από το 54% που ήταν πριν από ένα χρόνο.

 

Κεφαλαιακή Βάση

Παρά τις ζημιές της περιόδου λόγω των προβλέψεων, ο Όμιλος διατηρεί ισχυρούς δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας, σταθερά ψηλότερους από τις ελάχιστες απαιτήσεις των Εποπτικών Αρχών. Κατά την 31η Μαρτίου 2017, ο Δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET 1) βρισκόταν στο 13,71%, υπερβαίνοντας τις ελάχιστες κανονιστικές διατάξεις του 9,25% για το 2017. Επιπλέον, ο Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας του Ομίλου διαμορφώθηκε στο 17,24%, ξεπερνώντας τις ελάχιστες απαιτήσεις του 12,75%.

 

Ρευστότητα

Ο Όμιλος συνεχίζει να διατηρεί ισχυρή ρευστότητα. Ο δείκτης καθαρών χορηγήσεων προς καταθέσεις διατηρήθηκε στο 48% στις 31 Μαρτίου 2017, επιτρέποντας περαιτέρω επιχειρηματική επέκταση. Στις 31 Μαρτίου 2017, οι συνολικές καταθέσεις πελατών ανήλθαν στα €6,1 δις., ενώ οι μεικτές χορηγήσεις στα €4,3 δισ..

Όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση της Τράπεζας, η Διοίκηση παραμένει προσηλωμένη στις βασικές της στρατηγικές προτεραιότητες που αφορούν τη μείωση του υψηλού ποσοστού ΜΕΧ, τη συνετή ενίσχυση του δανειακού χαρτοφυλακίου, την τεχνολογική και ψηφιακή μεταμόρφωση της Τράπεζας, καθώς και τη βελτίωση της εξυπηρέτησης του πελάτη, μέσα από την απλοποίηση των διαδικασιών.

Όσον αφορά στη μείωση των προβληματικών δανείων, η Ελληνική Τράπεζα έχει προχωρήσει σε σύμπραξη με την APS Holding, μια διεθνή εταιρεία που εξειδικεύεται σε αυτόν τον τομέα, για τη δημιουργία της πρώτης πλατφόρμας διαχείρισης των Μη Εξυπηρετούμενων Χορηγήσεων και ακινήτων. Η συμφωνία αναμένει την έγκριση των αρμόδιων αρχών. Η κίνηση αυτή αποσκοπεί στη δραστική και αποτελεσματική μείωση των ΜΕΧ. Ταυτόχρονα, θα αποδεσμεύσει διαθέσιμους πόρους, ώστε η Τράπεζα να επικεντρωθεί στην ανάπτυξη και να ενδυναμώσει τη θέση της στην αγορά.

Σημειώνεται επίσης ότι στα πλαίσια της υλοποίησης των στρατηγικών του στόχων, ο Όμιλος επικεντρώνεται στη στήριξη της ανάκαμψης της οικονομίας, στηρίζοντας φερέγγυες επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Η άνετη ρευστότητα που διαθέτει η Τράπεζα, της επιτρέπει να εκμεταλλευτεί ευκαιρίες που παρουσιάζονται και να χρηματοδοτήσει μεγάλα έργα που σχεδιάζονται διατηρώντας την οργανική ανάπτυξη.

«Έχουμε πλήρη επίγνωση του γεγονότος ότι υπάρχει πολύ περισσότερη δουλειά να γίνει για να επιτευχθεί ουσιαστική μείωση των ΜΕΧ και έχοντας υπόψη τις μελλοντικές προκλήσεις συνεχίζουμε να διερευνούμε όλες τις διαθέσιμες επιλογές για την αντιμετώπιση προβληματικών δανείων, χρησιμοποιώντας ένα πακέτο βιώσιμων λύσεων, όπως οι ανταλλαγές χορηγήσεων με περιουσιακά στοιχεία, μειώσεις υπολοίπων/δόσεων, παρατάσεις αποπληρωμής, περίοδοι χάριτος», αναφέρει σε γραπτή δήλωσή του ο Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής της Ελληνικής Τράπεζας Ιωάννης Μάτσης.

Προσθέτει ότι η συμφωνία με την APS Holding a.s. για τη δημιουργία της πρώτης πλατφόρμας διαχείρισης ακινήτων και ΜΕΧ στην κυπριακή αγορά, θα ηγηθεί των προσπαθειών μας για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των προβληματικών δανείων.

Σημειώνει επίσης ότι κατά το 1ο τρίμηνο, η χρήση αναθεωρημένων στοιχείων για κάποιες περιπτώσεις, κυρίως του δανειακού χαρτοφυλακίου που εξετάζεται σε ατομική βάση, είχε ως αποτέλεσμα αυξημένες προβλέψεις, βελτιωμένο δείκτη κάλυψης των ΜΕΧ στο 57% και περαιτέρω ενδυνάμωση του ισολογισμού.

«Λόγω των αυξημένων προβλέψεων, ο Όμιλος παρουσίασε ζημιά μετά τη φορολογία ύψους €10 εκατ. για την 1η τριμηνία του 2017, η οποία ήταν σημαντικά χαμηλότερη σε σχέση με ζημία €68 εκατ. της προηγούμενης τριμηνίας», αναφέρει.

Προσθέτει ότι  ο χαμηλός δείκτης δανείων προς καταθέσεις επιτρέπει την παροχή νέων χορηγήσεων, με το μερίδιο αγοράς της Τράπεζας στις νέες χορηγήσεις να είναι υψηλότερο από το υφιστάμενο συνολικό μερίδιο αγοράς της.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ