Ο «σκοπός» στο επίκεντρο της επιχειρησιακής στρατηγικής

Ο «σκοπός» στο επίκεντρο της επιχειρησιακής στρατηγικής

 

 

 

Ο «σκοπός» στο επίκεντρο της επιχειρησιακής στρατηγικής

Άρθρο της Ειρήνης Λουκαϊδου*

Εδώ και αρκετό καιρό, οι επιχειρήσεις ενθαρρύνονται να ενσωματώσουν έναν ευγενή σκοπό -πέραν του χρηματικού κέρδους- στη στρατηγική τους ως ένα τρόπο να δημιουργήσουν κοινή αξία, να βελτιώσουν το ηθικό και τη δέσμευση των εργαζομένων τους, να προσφέρουν στη κοινότητα στην οποία δραστηριοποιούνται αλλά να βελτιώσουν και το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα. Συνήθως αυτό αντιμετωπίζεται ως κάτι πρόσθετο και όχι αναγκαίο. Όταν όμως ο σκοπός, μετατοπίστει από την περιφέρεια της στρατηγικής ενός οργανισμού στον πυρήνα της –όπου η ηγεσία αφοσιώνεται στη βιώσιμη ανάπτυξη, τότε όχι μόνο παραμένουν σχετικοί σε έναν ταχέως μεταβαλλόμενο κόσμο αλλά και εμβαθύνουν τους δεσμούς με τα ενδιαφερόμενα μέρη τους γιατί ανταποκρίνονται στις ανάγκες και τις απαιτήσεις τους.

Οι εταιρείες στις οποίες ο «σκοπός» βρίσκεται στο επίκεντρο της στρατηγικής τους επαναπροσδιορίζουν την αγορά καθώς δεν αισθάνονται περιορισμένες από τον υφιστάμενο ανταγωνισμό. Αντ ‘αυτού, αναπτύσσουν ολόκληρα οικοσυστήματα, όπου η σχέση και η αλληλεπίδραση με τα ενδιαφερομένα μέρη τους, δημιουργούν περισσότερες ευκαιρίες. Αυτές οι εταιρείες αφήνουν τον σκοπό να είναι ο οδηγός τους και αναδιαμορφώνουν την πρόταση αξίας τους, βοηθώντας έτσι να ξεπεράσουν τυχόν προκλήσεις.

Πως όμως μπορείτε να προσδιορίσετε αποτελεσματικά τον εταιρικό σας σκοπό; Απαιτεί να κοιτάξετε πίσω στον λόγο ύπαρξης της εταιρείας, την ιστορία της, να κωδικοποιήσετε την κουλτούρα και το DNA του οργανισμού και να κατανοήσετε το παρελθόν της εταιρείας ερωτώντας:

1. Από πού προερχόμαστε;
2. Πώς φτάσαμε ως εδώ;
3. Τι μας κάνει μοναδικούς σε όλους τους ενδιαφερόμενους;

Όλοι αυτοί είναι εσωτερικοί παράγοντες που επηρεάζουν ριζικά την ταυτότητα του οργανισμού. Από την άλλη πλευρά, είναι σημαντικό να αναλύσουμε και κάποιους εξωτερικούς παράγοντες κοιτάζοντας στο μέλλον και εξετάζοντας το ευρύτερο οικοσύστημα στο οποίο θέλετε να εργαστείτε καθώς και να αξιολογήσετε τις δυνατότητές σας σε αυτό. Η ιδέα είναι να κατανοήσετε το μέλλον και μετά να ξεκινήσετε να προσανατολίζετε τον οργανισμό σας προς τον σκοπό αυτό.

1. Ποιος είναι ο στόχος μας;
2. Ποιες τάσεις επηρεάζουν την επιχείρησή μας;
3. Ποιες νέες ανάγκες και προκλήσεις βρίσκονται μπροστά μας;
4. Ποιές οι μελλοντικές ευκαιρίες στις οποίες πιστεύουμε ότι μπορούμε να έχουμε πραγματική θετική επίδραση;
5. Τι ρόλο μπορούμε να παίξουμε στη διαμόρφωση νέων ευκαιριών;

Πως θα ανακαλύψετε όμως αν ο σκοπός στον οποίο καταλήξατε βρίσκεται στον πυρήνα της στρατηγικής σας;

1. Συνεισφέρει ο σκοπός στην αύξηση της ανάπτυξης και της κερδοφορίας της εταιρείας σας;
2. Ο σκοπός επηρεάζει σημαντικά τις στρατηγικές σας αποφάσεις και τις επενδυτικές σας επιλογές;
3. Ο σκοπός διαμορφώνει τη βασική σας πρόταση αξίας;

Αν η απάντηση στα πιο πάνω ερωτήματα είναι θετική τότε η εταιρική υπευθυνότητα είναι βαθιά ριζωμένη στις αξίες του οργανισμού σας και ο σκοπός θα καθοδηγά την κάθε σας απόφαση. Όμως μη ξεχνάτε ότι το ταξίδι της αυτοβελτίωσης δε σταματά ποτέ. Ο διάλογος με τα ενδιαφερόμενα μέρη πρέπει να είναι συνεχόμενος έτσι ώστε να βεβαιωνόμαστε ότι ανταποκρινόμαστε στις απαιτήσεις τους αναθεωρώντας αν χρειάζεται τη στρατηγική μας με γνώμονα πάντα τον ευγενή σκοπό μας.

Ο Larry Fink, Διευθύνων Σύμβουλος της BlackRock, της μεγαλύτερης εταιρείας διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων στον κόσμο είπε ότι «μια εταιρεία δεν μπορεί να επιτύχει μακροπρόθεσμα κέρδη χωρίς να αγκαλιάσει έναν σκοπό γιατί η ισχυρή αίσθηση του σκοπού και η δέσμευση προς τα ενδιαφερόμενα μέρη βοηθά μια εταιρεία να συνδεθεί πιο βαθιά με τους πελάτες της και να προσαρμοστεί στις μεταβαλλόμενες απαιτήσεις της κοινωνίας». Ο σκοπός φυσικά διαφέρει από οργανισμό σε οργανισμό αλλά σίγουρα ξέρουμε τι δεν είναι: ένα ακόμη επικοινωνιακό τέχνασμα, λέξεις που βλέπετε σε έναν τοίχο όταν μπαίνετε στα κεντρικά γραφεία μίας εταιρείας, δηλώσεις αποστολής που δημοσιεύονται σε ιστότοπους ή μεγαλοπρεπείς ομιλίες.

*Διευθύνουσα Σύμβουλος
GROW SUSTAINABILITY CONSULTING
www.grow.com.cy
grow@grow.com.cy
70000510
Γραφείο 101, Βάθης 2, Στρόβολος 2060, Λευκωσία