Ελληνική Τράπεζα: Νέες επιλογές αποταμίευσης μέσω επενδυτικών σχεδίων

Ελληνική Τράπεζα: Νέες επιλογές αποταμίευσης μέσω επενδυτικών σχεδίων

 


To Private Banking αναβαθμίζεται σε Wealth & Investment Services και δίνει επενδυτικές επιλογές σε όλους

 

Νέες επιλογές αποταμίευσης μέσω  επενδυτικών σχεδίων θα προσφέρει η Ελληνική Τράπεζα από τον τομέα «Wealth & Investment Services».

Ο τομέας προέκυψε από την αναβάθμιση και αναδιοργάνωση του Private Banking για να προσφέρει εναλλακτικές επιλογές στον τρόπο διαχείρισης των μετρητών προς το ευρύ κοινό.

Πιο συγκεκριμένα, η στρατηγική του τμήματος εξελίσσεται δίνοντας έμφαση στην προσφορά εναλλακτικών λύσεων για όλους τους πελάτες, περιλαμβάνοντας και το μέσο νοικοκυριό, υπό το νέο περιβάλλον των μηδενικών επιτοκίων.

Η διεύρυνση των επιλογών και των προϊόντων έρχεται ως φυσικό επακόλουθο μετά την εξαγορά της πρώην ΣΚΤ αλλά και την αποκλειστική συμφωνία της Ελληνικής Τράπεζας με την Allianz Global Investors, για τη διανομή των ενεργά διαχειριζόμενων αμοιβαίων κεφαλαίων της στην Κύπρο, χωρίς να μετριάζει την ιδιαίτερη προσοχή που δίνεται στην κατηγορία των ιδιωτών πελατών.

Ενεργώντας ως ένα από τα μεγαλύτερα τραπεζικά ιδρύματα στην Κύπρο, η Ελληνική Τράπεζα στοχεύει στην μετεξέλιξη  του Private Banking υποστηρίζοντας όλους τους πελάτες της (High Net Worth, Mass Affluent και Retail) με επενδυτικές λύσεις για όλους.

Η αλλαγή έρχεται σε μια εποχή όπου το περιβάλλον αρνητικών επιτοκίων συνεχίζει να μεταβάλλει τις πεποιθήσεις και τις συμπεριφορές των πελατών, οι οποίοι αναζητούν βιώσιμες εναλλακτικές στις παραδοσιακές τραπεζικές καταθέσεις σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Πλέον, με τη βοήθεια της τεχνολογίας οι πελάτες έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν άμεση και ασφαλή πρόσβαση σε επενδυτικές επιλογές σε παγκόσμιο επίπεδο.

Ο τομέας «Wealth & Investment Services» προσφέρει τόσο συμβουλευτικές όσο και εκτελεστικές υπηρεσίες, μεταφέροντας γνώσεις και εμπειρία στους πελάτες ώστε να επιλέξουν το κατάλληλο πρόγραμμα. Έτσι, κάθε ενδιαφερόμενος έχει τη δυνατότητα να διαμορφώσει, με βάση το προφίλ του και τις βασικές αρχές της διασποράς και του μεγάλου επενδυτικού ορίζοντα, αυτό που ανταποκρίνεται στις πραγματικές του ανάγκες στο μέλλον.

Πρωταρχικός στόχος της Ελληνικής Τράπεζας είναι να αποτελεί έναν έμπιστο σύμβουλο για τους πελάτες της, ώστε να πετύχουν τους στόχους της ζωής τους, να διατηρήσουν τον πλούτου τους για τις μελλοντικές γενιές και να αποκτήσουν επιλογές που δεν είχαν ποτέ ξανά.