Αναβάθμιση του στόλου της Salamis στον τομέα οδικών μεταφορών και logistics

Αναβάθμιση του στόλου της Salamis στον τομέα οδικών μεταφορών και logistics

 


Η Salamis αναβαθμίζει το στόλο της με την αγορά καινούργιων  τρακτόρων και τρέϊλερς  ψυγείων για μεταφορά φαρμάκων

 

Η εταιρεία Salamis στα πλαίσια της συνεχoύς αναβάθμισης και ανανέωσης  του  στόλου της στον τομέα των διεθνών οδικών μεταφορών και logistics, προέβη στην αγορά  καινούργιων τρακτόρων και εξειδικευμένων τρεϊλερς ψυγείων για τη μεταφορά φαρμάκων.

Η αγορά των καινούργιων τρακτόρων και τρέϊλερς, γίνεται στα πλαίσια της πολιτικής που ακολουθεί η Εταιρεία ως προς την ανανέωση του εξοπλισμού της κατά μέσο όρο κάθε 5 χρόνια.

Σκοπός της ανανέωσης του στόλου  της Εταιρείας είναι η αξιόπιστη και ασφαλέστερη μεταφορά των εμπορευμάτων, τηρώντας ταυτόχρονα τις τελευταίες  Ευρωπαϊκές οδηγίες και προδιαγραφές.

Tags: Salamis