MC MEDIA NETWORK

Branding Τουριστικών Προορισμών και Μεταρρύθμιση ΤΑ

- Advertisement -

Νίκος Γ. Σύκας, Σύμβουλος Στρατηγικής, Επικοινωνίας και Καινοτομίας

Το τουριστικό προϊόν ορίζεται, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού, ως ‘ένας συνδυασμός υλικών και άυλων στοιχείων, όπως φυσικοί, πολιτιστικοί και ανθρωπογενείς πόροι, αξιοθέατα, εγκαταστάσεις, υπηρεσίες και δραστηριότητες γύρω από ένα συγκεκριμένο κέντρο ενδιαφέροντος που αντιπροσωπεύει τον πυρήνα του μάρκετινγκ προορισμού και δημιουργεί μία συνολική εμπειρία στον επισκέπτη, συμπεριλαμβανομένων συναισθηματικών πτυχών για τους δυνητικούς πελάτες’, ενώ η ταυτότητα ενός προορισμού, αντανακλώντας τα στοιχεία που συνθέτουν τη μοναδικότητα του τουριστικού του προϊόντος, συνιστά το στοιχείο που τον διαφοροποιεί από τον ανταγωνισμό.

Η ταυτότητα μιας περιοχής είναι καθοριστικός παράγοντας για την ανάπτυξή της. Η επίτευξη της απαραίτητης διαφοροποίησης και η δημιουργία των επιθυμητών συνειρμών στο μυαλό των επισκεπτών προϋποθέτει την ανάπτυξη ενός ισχυρού τοπικού / περιφερειακού brand με ξεκάθαρη ταυτότητα και ξεχωριστή εικόνα.

Στην περίπτωση του τουριστικού προϊόντος της Κύπρου κύριοι στόχοι είναι η προώθηση της βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης, η ενίσχυση της εξωστρέφειας και η επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου. Η συστηματική ανάδειξη του πλούτου των παραλιακών και ορεινών προορισμών μας και των εναλλακτικών μορφών τουρισμού δεν έχουν μπει ακόμη στην καθημερινότητα των επισκεπτών της χώρας. Οι προορισμοί αυτοί οι οποίοι μπορούν να προσφέρουν τις αυθεντικές εμπειρίες που τόσο αναζητά ο σύγχρονος ταξιδιώτης πρέπει να μπούν δυναμικά στο κάδρο των προτεραιοτήτων μας.

Κύρια προτεραιότητα είναι η διαφύλαξη της ποιότητας του προσφερόμενου τουριστικού προϊόντος που συνδέεται με τη φέρουσα ικανότητα και τους διακηρυγμένους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης. Πρέπει να αναληφθούν πρωτοβουλίες διαφύλαξης της αυθεντικότητας της εμπειρίας του επισκέπτη, μέσα από τη διατήρηση και την ενίσχυση της τουριστικής ταυτότητας του τοπικού τουριστικού προϊόντος. Στο πλαίσιο αυτό πρέπει να ενταχθεί και η ενίσχυση και εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού, που αποτελεί την ψυχή του τουρισμού, με νέες δεξιότητες που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις της εποχής.

Το brand του κυπριακού τουριστικού προϊόντος είναι ένα από τα ισχυρότερα παγκοσμίως – είναι ένα από τα πλέον αναγνωρίσιμα και ποιοτικά. Καθίσταται αναγκαία η συστράτευση όλων των εμπλεκόμενων φορέων του τουρισμού, του πολιτισμού, της αγοράς, με σκοπό να μετουσιώσουμε τα πλεονεκτήματά μας σε ποιοτικότερο τουρισμό, αύξηση των εσόδων και των θέσεων εργασίας. Όσο πιο δυνατό το brand τόσο πιο δυνατή η χώρα.

Πρέπει να προωθηθούν όλες οι αναγκαίες μεταρρυθμίσεις που θα διευκολύνουν όχι μόνο την απρόσκοπτη υλοποίηση των έργων που έχουν ενταχθεί στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, αλλά και αυτές που απαιτούνται για την προστασία και κινητροδότηση (incentivization) των ιδιωτών επενδυτών. Στο πλαίσιο της Μεταρρύθμισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρέπει να προβλεφθεί η εισαγωγή νέων νομοθετικών ρυθμίσεων που θα προωθούν το τοπικό / περιφερειακό τουριστικό brand.

Στο πλαίσιο της επιχειρούμενης Μεταρρύθμισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, εισηγούμαι τη θεσμοθέτηση, μεταξύ άλλων και των ακόλουθων Επιτροπών στη δομή και λειτουργία των νέων οντοτήτων ΤΑ:

  1. Επιτροπή Τοπικού / Περιφερειακού Τουριστικού Brand.
  2. Επιτροπή Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας και Κοινωνικής Καινοτομίας.
  3. Επιτροπή Τοπικής Καινοτομίας.
  4. Επιτροπή Ανθεκτικότητας Τοπικής Κοινωνίας.

Εννοείται ότι στις πιο πάνω Επιτροπές θα μετέχουν και οι αρμόδιες υπηρεσίες του κράτους και όλοι εμπλεκόμενοι Φορείς.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ