Στόχος η αύξηση της απασχόλησης για άτομα ηλικίας 20 έως 64 ετών

Στόχος η αύξηση της απασχόλησης για άτομα ηλικίας 20 έως 64 ετών

Το 2016, το ποσοστό απασχόλησης του πληθυσμού ηλικίας 20 έως 64 ετών στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) ανήλθε σε 71,1%, αυξημένο σε σύγκριση με το 2015 (70,1%) και το προηγούμενο ποσοστό ρεκόρ που σημείωσε το 2008 (70,3%). Στην Κύπρο, το ποσοστό ανερχόταν στο 67,9% το 2015 και αυξήθηκε σε 68,8% το 2016 (73,9% για άνδρες και 64,1% για γυναίκες εργαζόμενους).

Σύμφωνα με τη Eurostat o στόχος της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» είναι να επιτευχθεί συνολικό ποσοστό απασχόλησης για άτομα ηλικίας 20 έως 64 ετών τουλάχιστον κατά 75% στην ΕΕ έως το 2020.

Με βάση τα σημερινά στοιχεία, σε σύγκριση με το 2015, το ποσοστό απασχόλησης για άτομα ηλικίας 20 έως 64 ετών αυξήθηκε το 2016 σε όλα τα κράτη μέλη εκτός από το Λουξεμβούργο, όπου παρέμεινε σχεδόν σταθερό. Αυξήθηκε έντονα στην Ουγγαρία, τη Σλοβακία, την Τσεχική Δημοκρατία, την Ισπανία, τη Λιθουανία και τη Μάλτα. Ποσοστά απασχόλησης άνω του 75% καταγράφηκαν στη Σουηδία (81,2%), τη Γερμανία (78,7%), το Ηνωμένο Βασίλειο (77,6%), τη Δανία (77,4%), την Ολλανδία (77,1% (76,6%) και τη Λιθουανία (75,2%). Μεταξύ αυτών των κρατών μελών, η Τσεχική Δημοκρατία, η Γερμανία, η Εσθονία, η Λιθουανία και η Σουηδία έχουν ήδη επιτύχει ή υπερβεί τους εθνικούς στόχους της στρατηγικής EU2020 ήδη από το 2016, όπως και η Ιρλανδία και η Λετονία. Η Μάλτα είναι μόλις 0,4 ποσοστιαίες μονάδες από την επίτευξη του στόχου της. Από την άλλη πλευρά, το χαμηλότερο ποσοστό απασχόλησης παρατηρήθηκε στην Ελλάδα (56,2%), ακολουθούμενη από την Κροατία (61,4%), την Ιταλία (61,6%) και την Ισπανία (63,9%).

Τα ποσοστά απασχόλησης ανδρών και γυναικών εξακολούθησαν να διαφέρουν σημαντικά σε πολλά κράτη μέλη το 2016. Η διαφορά μεταξύ του ποσοστού απασχόλησης των γυναικών και των ανδρών ηλικίας 20-64 ετών ήταν χαμηλότερη στη Λιθουανία (74,3% για τις γυναίκες έναντι 76,2% για τους άνδρες, ή απόκλιση -1,9%), τη Λετονία (-2,9%), τη Φινλανδία (-3,3%) και τη Σουηδία (-3,8%). Στο αντίθετο τέλος της κλίμακας, η μεγαλύτερη διαφορά μεταξύ του ποσοστού απασχόλησης των γυναικών και των ανδρών παρατηρήθηκε στη Μάλτα (55,5% για τις γυναίκες έναντι 83,1% για τους άνδρες ή -27,6%). Τα μεγαλύτερα κενά καταγράφηκαν επίσης στην Ιταλία (-20,1%.), στην Ελλάδα (-19,0 ​​%), στη Ρουμανία (-17,6%) και στην Τσεχική Δημοκρατία (-16,0%).

Σε επίπεδο ΕΕ, η διαφορά μεταξύ του ποσοστού απασχόλησης των γυναικών ηλικίας 20-64 ετών (65,3%) και των ανδρών ηλικίας 20-64 ετών (76,9%) ήταν -11,6%. το 2016, έναντι -17,3% το 2002. Από το 2002 και εξής, το ποσοστό απασχόλησης ατόμων ηλικίας 55 έως 64 ετών στην ΕΕ αυξήθηκε σταθερά, φθάνοντας το 55,3% το 2016, έναντι 38,4% το 2002. Η αύξηση ήταν ισχυρότερη για τις γυναίκες (από 29,1% το 2002 έως 48,9% το 2016) από ό, τι για τους άνδρες (48,2% το 2002 έναντι 62,0% το 2016). Στην Κύπρο το ποσοστό απασχόλησης για αυτήν την ηλικιακή ομάδα ήταν 48,5% το 2015 (57,8% άνδρες και 39,5% γυναίκες) και αυξήθηκε σε 52,0% το 2016 (60,9% για άνδρες και 43,3% για τις γυναίκες εργαζόμενους).

Το 2016, πάνω από το ήμισυ του πληθυσμού ηλικίας 55 έως 64 ετών απασχολήθηκε σε δεκαπέντε κράτη μέλη της ΕΕ. Το υψηλότερο ποσοστό απασχόλησης αυτής της ηλικιακής ομάδας παρατηρήθηκε στη Σουηδία (75,5%), τη Γερμανία (68,6%), τη Δανία (67,8%), την Εσθονία (65,2%), τη Λιθουανία (64,6%) και το Ηνωμένο Βασίλειο (63,4%). Από την άλλη πλευρά, τα χαμηλότερα ποσοστά απασχόλησης καταγράφηκαν στην Ελλάδα (36,3%), την Κροατία (38,1%), τη Σλοβενία ​​(38,5%) και το Λουξεμβούργο (39,6%). Σε σύγκριση με το 2015, το ποσοστό απασχόλησης για τα άτομα ηλικίας 55 έως 64 ετών αυξήθηκε το 2016 σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ εκτός από την Κροατία.

About Author